Gözlem Nedir?

Gözlem: Bir nesnenin, olayın veya gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesidir.
• Dağlarda yükseğe çıkıldıkça sıcaklık düşer. (Gözlem cümlesi)
Bu yüzden dağın zirvesine yaklaştıkça üşümeye başladınız. (Yorum cümlesi)
Gözlem yoluyla bilgi elde ederken duygularımız etkili olabilir.
Bazen duygularımızın etkisiyle tarafsız olamayız.
Gözlem yoluyla kazandığımız bazı bilgiler “bize göre” doğru olur.