Görüş Nedir?

Görüş: Kişiden kişiye değişen, insanların bireysel duygu ve düşüncelerini yansıtan bilgilerdir.
• Benim kardeşim dünyanın en uysal çocuğudur.
Bu cümleyi ifade eden kişiye göre kardeşi, dünyanın en uysal çocuğudur. Bir başka kişiye göre bu düşünce değişebilir.
Bize göre doğru olan bilgiler bilimsel bilgi değildir, “görüş” ‘tür.
Gözlem yoluyla elde edilen bilgilere “görüş” elenir.
Şimdi de karşılaştırmalı birkaç örnek verelim.

Yorum: Bir olayı belli bir görüşe göre açıklamadır.