Gıybet Nedir?

Gıybet, dedikodu, kovuculuk, yerme gibi anlamlara gelir. Bir kimsenin ardından duyduğunda hoşuna gitmeyeceği sözler sarfetmek veya onu küçültücü hareketler yapmak ( kaş, göz vb.) gıybettir. Kur’an’da “Ey iman edenler!…Birbirinizin gıybetini yapmayın. Hiçbiriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz. O hâlde Allah’tan korkun! Allah tövbeyi çok kabul eden ve kullarına karşı merhametli olandır.” (Hucurât suresi 12. ayet.) buyrularak gıybet ölü eti yemeye benzetilmiştir. Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz sahabilere “Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?” diye sorar. Sahabiler “Allah ve Resulu daha iyi bilir.” diye cevap verirler. Peygamberimiz “Gıybet, birinizin kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır.” Biri “Ya benim söylediğim o anda onda varsa?” Peygamberimiz ” Eğer söylediğin onda varsa gıybettir. Eğer onda yoksa bu iftiradır.” buyurmuştur. İftira, birine haksız yere bir suç isnad etmektir. İftira da hem yalan vardır hem de kul hakkı. Kur’an’da “Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da onu bir suçsuzun üzerine atarsa, apaçık bir iftira etmiş ve bir günah kazanmış olur.”(Nisa suresi, 112.ayet) buyrulmuştur. İftiranın en kötüsü namuslu bir insana ahlâksızlık iftirasıdır. Bu insanların şahitliği ömürleri boyunca kabul edilmez.

giybet