Gıybet Nedir? Gıybet İle İlgili Hadisler

gıybet
Gıybet Nedir? Gıybet İle İlgili Hadisler

Gıybet, Gıybet Neden Kötüdür?, Gıybet Etmek Neden Çok Günah, Gıybet Ne Demektir?, Gıybet Kısaca Nedir?, Gıybet Kelimesinin Anlamı, İslamda Gıybet Neden Günahtır?

Gıybet Nedir? Gıybet İle İlgili Hadisler

GIYBET BÜYÜK GÜNAHTIR

Müslüman kardeşini zarûret olmadan işittiğinde hoş­lanmayacağı şeyle anmak gıybettir ve büyük günahtır. Bir kimsenin bedeninde, nesebinde; soyunda, ahlâkın­da, işinde, sözünde, dîninde, dünyasına âit hususlarda noksanını hatta elbisesindeki kusurunu arkasından söy­lemek gıybettir.

Hasan-ı Basrî (rh.) buyurdu: “Bir kimseyi hoşuna gitmeyecek şeyle anmak üç türlü olur:

Gıybet, bühtân (iftirâ), ifk (yalan). Bunların üçünün de hükmü Allâh’ın kitabında beyân olunmuştur.

Gıybet, bir kimsenin noksanlıklarını söylemendir.

Bühtan onda olmayanı söylemendir.

İfk ise sana onun hakkında gelen her şeyi -aslını araştırmadan- başkalarına söylemendir.”

Bunların üçü de büyük günahtır. Zira, bunlar dünyadan bereketin kaldırılmasına ve âlemin nizâmının bozulması­na sebeptir.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Gıybetten sakınınız. Muhakkak gıybet zinâdan daha şiddetlidir. Muhakkak bir adam zina eder, sonra da Allâhü Teâlâ’ya tevbe eder. Gıybet edenin günahı ise gıybet et­tiği kişi bağışlamadıkça bağışlanmaz.”(Nihâyetü’l-Murâd)

Yalnız şu yerlerde gıybete müsâade vardır:

♦ Zulme uğrayanın hakkını almak için hâlini arz eder­ken şu kimse bana şöyle zulüm etti, demesi câizdir.

♦ Münkeri doğrultmak için: Meselâ: “Şu kimse şöyle fenâ bir iş yapıyor, benim düzeltmeye gücüm yetmiyor sen düzelt” diye gücü yetene söylemek.

♦ Fetvâ sormak için. Meselâ: “Bir kimsenin müftüye gidip falan kimse bana zulmedip şöyle yaptı ve hakkımı vermedi, nasıl alayım” diye sorması câizdir.

♦ Müslümanları îkâz için fâsıkların ve bid at sâhibi kim­senin âşikâr işlediği fenâlığı söylemek lâzımdır.

♦ Bir kimseyi târif etmek için meşhûr olan lakabıyla an­mak da câizdir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir