Girişimci Kısaca Nedir Kimdir?

Girişimci Kısaca Nedir Kimdir?,Girişimci Hakkında Bilgi,Girişimci Nedir,Girişimci Kime Denir,Girişimci Nasıl Olunur,Girişimci Örnekleri

GİRİŞİMCİ NEDİR? KİMDİR?

Girişimcilik bir eylem, girişimci ise bu eylemi yapan kimsedir. Girişimcilik, içeri­sinde eylemleri barındıran süreçler bütünüdür. Girişimci, bu eylemlerin tamamın­da ya da bir kısmında bulunabilir. Yani her süreç eylem içerir ancak girişimci her eylem de olmayabilir. Girişimciliği bir sistem olarak görürsek süreçleri alt sistem ya da sistemin alt elemanları olarak değerlendirirsek, girişimci sistemde mutlaka var­dır, fakat alt sistemlerin tamamında olmayabilir.

Girişimci tutum ve girişimci davranış bir girişimcide bir arada olması gereken en temel özelliklerdir.

Girişimcinin sahip olduğu tutum ve davranışlar girişimci olmayanlardan farklı­dır. Zaten girişimciliğin tanımlarında da bunlar fark edilmektedir. Fırsatların be­nimsenmesi, risk almaya hazır olma, yenilik ve değişim için istekli olma, belli baş­lı girişimci tutumlarından bazılarıdır. Bunları eyleme dökmek, bunlar için hareke­te geçmek girişimci davranışını göstermektedir. O halde bir girişimcide hem “giri­şimci tutum” hem de “girişimci davranış” olması gerekmektedir.

Genel anlamda girişimcinin özelliklerinden sayılan unsurları tutum ve davranış­lara dağıtabiliriz. Bu, özellikle zekâ, enerji, deneyim, girişimcilik ruhu, rasyonel davranış yetisi ve motivasyondur (Başar, Tosunoğlu ve Demirci, 2001,s.10 ). Giri­şimcilerdeki bu özellikler geçici değil sürekli vardır.

Emir almayan, özgür insanın yaratıcılık potansiyeli daha yüksektir.

Girişimci aynı zamanda inovasyon lideridir. Girişimci yola çıktığında başarısız­lıkla karşılaştığında yeni yol bulandır. “Ben başarısız oldum, yapamıyorum.” de­mez, mutlaka çıkış yolu bulur. Belirli bir mesafe koşan atlet gibidir. Düştüğünde, yenildiğinde koşudan vazgeçmez, kalkar üstünü silkeler, kendisine gelir kaldığı yerden devam eder. Ancak bazıları koşudan vazgeçerler ve bırakırlar. İşte bunla­rın girişimciliği tartışılır. Girişimciler için girişimcilik gelip geçen bir şey değil, bir yaşam ve düşünce biçimi, dünyayı ve çevreyi algılama ve yorumlamadır. Görülme­yeni görme, geçmişi bilme, bugünü anlama geleceği kestirmedir.

Girişimci, içinde bulunduğu iletişim ve ilişki ağlarıyla beslenir.

Girişimciliğin gücü özgürlükten gelir. Girişimcinin bir özelliği de özgür olmasıdır. Gerçi özgürlük, yenilikçilik özelliğindendir, ama yine öne çıkarmakta fayda vardır. Kontrol edilmek, otoritenin altında olmak, hiyerarşi ve bürokrasinin arasında kal­mak, girişimcinin hoşlanmadığı şeylerdir. Çünkü emir almayan, özgür insan daha ya­ratıcıdır. Yaratıcı insan girişimcidir. Bu nedenle günümüzde işletmeler ve diğer ku­rumlar hatta liderler otoriteyi azaltma ya da bırakma eğilimi göstermektedirler. Özel­likle kriz döneminde her şeyi kontrol etmenin çalışanların yaratıcılığını öldürdüğü dolayısıyla krizden çıkışı zorlaştırdığı için tersi politikaların uygulamasının doğru ola­cağı daha çok tartışılmaya başlanmıştır.

Girişimcinin ilişkileri ve iletişimi güçlüdür. Bu alanda, içinde bulunduğu ilişki ve iletişim ağları ona güç verir. Çünkü bu tür ortamlar paylaşım, işbirliği ve dayanışma imkânları sunar. Bu da çözülemeyen sorunlar ve aşılamayan engeller için destek sağlar. Zaten bu tür ortamlarda bulunmak ve görünür olmak girişimcinin de psiko­lojik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi ve motivasyonunun artması için olumlu kat­kı sağlar. Girişimcinin iş fikrini bulmasında ve pazarla olan bağlantısında kurduğu kişisel ilişki (sosyal ilişki) çok önemlidir. Fırsatları bulmak, yakalamak konusunda girişimci daima dikkatlidir. Radarlarını açmış, tarama yapar gibi çalışmaktadır. Bura­da ilişkilerden geniş ölçüde yaralanır. Hatta girişimci olmayanların iş fikirlerinden de yaralanır, sosyal ağın içinde çok hareketlidir. Hem piyasa ile olan bu ilişkilerin­de hem de bürokrasiyle olan ilişkilerinde güçlü olması ona çok büyük avantaj sağ­lar. Piyasada müşterilerle olan, çalışanlarla olan ilişkiler müşteri ve çalışan bağlılığı­nı artırır. Bu durum girişimcinin işletmedeki konumunu ortaya koyar. Girişimci, iş­letmenin ne önünde ne arkasındadır.O, işletmenin her yerindedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir