Gılgamış OyunununYazarın Öteki Yapıtları İçindeki Yeri

Asena, Tanrılar Ve İnsanlar’ı; yaşamını milattan önce ve milattan sonra olarak ikiye ayıran bir oyun olarak nitelendirmiştir. Gılgameş’i yazmadan önce kendisini bir amatör, mesleğini doktorluk olarak tanımlıyor. Gılgameş, onun için bir fenomendir. Tiyatro hakkında görüşleri Gılgameş’ten sonra gelişmeye başlar ki, diğer oyunlarına ışık tutar.

Gılgameş’i tarihsel bir oyun saymayan yazar, onun tarih ötesi arkaik bir söylence kişisi olduğunu kabul eder. Gılgameş, yüzbinlerce yıllık insanlık tarihinin bize çağ çağ ulaşmış, kendi alanlarında bir şeyler katmış, dünyamızı değiştirmiş kahramanların bir prototipi, bir simgesidir. Bu yanıyla Prometheus’u çağrıştırır. Aslında ondanda eskil, arkaik onunda babası, hatta atasıdır. Prometheus da  tanrılar tanrısı Zeus’u dinlemeyerek, göklerdeki ateşi insanlara getirecektanrılar cephesine karşı geldiği için nasıl cezalandırılmışsa Prometheus, insancıklarıyla tanrıların çıkarlarının çakıştığı noktaya, insancıklarının yanında yer aldığı için  öyle cezalandırılmıştır Gılgameş.

Görünüşte eski bir söylence çerçevesine sokulup, dram formunda yazılmış olan Asena’nın Gılgameş’i, zaman ötesi ayrıcalıklara da kavuşmaktadır. Kapsadıkları düşünceler, zaman ve mekan zorunluluklarını aşıyor. Kişilerin ve olayların simgeselliği, okuyucuya ve seyirciye edebiyat ötesi dünyayla da ilgili bildiriler iletiyor.

Toplum-önder ilişkisi açısından Gılgameş, toplumun ilerisinde ve kalabalıklar içinde yapayalnızdır. Önder, ödün vermeden yürüme kararlılığında olan kişidir. Efsaneye göre, üçte iki tanrı üçte bir tanrı olan bu karakteri Asena, merkeze alabilmek, bizlere yakınlaştırabilmek için  üçte bir tanrı yapmıştır.