Geoit Nedir?

Tarihin çeşitli dönemlerinde Dünya’nın şekliyle ilgili tahminlerde bulunulsa da, bu konudaki en önemli gelişmeler 16. yüzyılda Kopernik’ten sonra sağlan­mıştır. Önceleri elipsoit ve sonra yuvarlak olarak tahmin edilen Dünya’nın şeklinin, 18. yüzyılda yapı­lan hassas ölçümler sonucu gerçekte tam yuvarlak olmadığı anlaşılmıştır. Bu ölçümlerin sonucunda Dünya kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin ola­rak küreye çok yakın bir şekildedir. Dünya’nın ken­dine has bu şekli geoit olarak adlandırılır.

geoit-nedir