Gazneli Mahmut Hakkında Kısa Bilgi

Gazneli Mahmut Hakkında Kısa Bilgi
Gazneli Mahmut Hakkında Kısa Bilgi

Gazneli Mahmut Hakkında Kısa Bilgi,Gazneli Mahmut’un Hayatı,Gazneli Mahmut Kimdir,Gazneli Mahmut Kısa Bilgi,Gazneli Mahmut Hakkında Bilgiler

Gazneli Mahmut Hakkında Kısa Bilgi

Gazneli Devleti’nin en büyük hükümdarı ve de Hindistan Fatihi Gazneli Mahmut, 2 Kasım 971’de doğdu. Sebük Tegin’in oğlu olan Mahmut, genç yaştan itibaren devlet idaresinde görev aldı. 997’de Gazne tahtına geçen Mahmut, Buhara, Horasan, Herat, Belh, Büst ve Kabil’i Samanilerden aldı. Daha sonra, bugünkü Afganistan ve Belucistan ile Harezm’e kadar tüm Maveraünnehir’i ele geçirdi. Ardından Rey, İsfahan, Save, Kazvin, Zencan ve Ebher’i alarak, İran topraklarının büyük bölümüne hakim oldu. Eylül 1000’de ilk Hindistan seferine çıkan Sultan Mahmut, 1027’ye kadar Hindistan’a 17 büyük sefer yaptı.

Bu seferler sırasında Hindistan’da birçok cami yaptıran ve İslamiyeti öğretmek üzere alimler yerleştiren Mahmut, İslam dininin Hindistan’da yayılmasını sağladı. Bilge bir kişiliği de olan Mahmut, sarayında alim ve şairlere sohbet ve tartışmalar da yaptırırdı. Firdevsi’nin meşhur Şehname’si de dahil devrinin pek çok kitabı Gazneli Mahmut’a takdim edildi. Türk dünyasının yetiştirdiği en büyük hükümdarlardan biri olan Sultan Mahmut imar faaliyetlerine büyük önem verirdi. Sultan Mahmut, Gazne’nin yanı sıra Belh ve Nişabur gibi önemli şehirleri mamur hale getirdi.

Gazneli Mahmut, Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek Kuzey Hindistan’ı topraklarına kattı. Bölgenin İslamlaşmasını ve Pakistan devletinin kurulmasına ortam sağlamıştır. Gazneli Mahmut’un ölümü üzerine (1030) yerine geçen Sultan Mesut, devleti iyi yönetemedi. Nihayet Dandanakan Savaşı’nda Selçuklular karşısında büyük bir yenilgiye uğradı. Topraklarını kaybederek Hindistan’a çekilmeye mecbur kaldı. İyice zayıflamış olan devlete Afgan asıllı Gurlular, 1187 tarihinde son verdiler.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir