Gazneli Devleti (963–1187)

Kurucusu, Alp Tigin’dir.
Kurulduğu yer, Afganistan, Hindistan ve İran.
Başkenti Gazne şehridir.
Devletin en parlak dönemi Gazneli Mahmut zamanıdır. Gazneli Mahmut, Hindistan’a 17 sefer yaparak burada İslamiyet’in yayılmasını sağladı.
Tarihte “sultan” unvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur.
Gazneliler 1040 yılında Selçuklularla yaptığı Dandanakan Savaşı’nda yenilmiş, siyasi güçlerini kaybetmişler.