Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Nedir

GYO Nedir?, GYO Ne Demek?, GYO’nun Anlamı Nedir?, GYO Nedir? Ne İş Yapar?, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, GYO, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hakkında Bilgi,

GYO NEDİR?

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları; gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere veya sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren ve ge­lirleri kurumlar vergisinden istisna olan özel bir portföy yönetim şirketi tipidir.

Gayrimenkul yatırım ortaklığının amaçları; temelde getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere yatırım yapmak, gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri elde etmek, gayrimenkul alım satım kazançları elde etmek olarak sıralanabilir.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları sadece gayrimenkule dayalı portföy işletmeci­liği faaliyeti kapsamında faaliyet gösterebilirler. Bunun doğal bir sonucu olarak gayrimenkul yatırım ortaklıkları aktiflerinde makine ve ekipman bulunduramazlar. Ayrıca, inşaatını başka şirketlerin gerçekleştirdiği projelere finansman sağlamak dı­şında inşaat yapamaz ve proje yürütemezler.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları sadece gayrimenkule dayalı portföy işletmeciliği faaliye­ti kapsamında faaliyet gösterebilir. 

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, bir alışveriş merkezi gibi belirli bir projeyi ger­çekleştirmek amacıyla süreli; turizm ve sağlık gibi belirli alanlarda yatırım yapmak amacıyla süreli veya süresiz; belirli bir proje veya yatırım alanına yatırım yapmak gibi amaçlarında bir sınırlama olmaksızın, süreli veya süresiz olarak kurulabilir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir