GAP’ın Katkı Sağladığı Alanlar Nedir?

Elektrik üretimi
İş imkânları
Sosyal ve kültürel gelişme
Turizm
Ürün çeşitliliği
Balıkçılık
Göçün önlenmesi