Frigya Sanatı Hakkında Bilgi

Frigya Sanatı Hakkında Kısa Bilgi, Frigya Sanatının Özellikleri, Frigya Sanatı Kısaca Bilgi, Frigya Sanatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

FRİGYA SANATI

Frigya, Batı Anadolu’nun M.Ö 1000 yıllarındaki adıdır. Anadolu’ya Boğazlar yoluyla gelmişler, siyasî bir topluluk olarak M.Ö. 750’den sonra ortaya çıkmışlardır. Frigya Devleti’nin kurucusu başkent Gordion’a adını veren Gordios’tur. Uzun kulaklarını külâhının altında gizlediği için “Eşek Kulaklı Midas” adıyla efsaneleşen Kral Midas döneminde Frigyalılar tüm Orta ve Güneydoğu Anadolu’ya egemen olmuşlar, mimarî ve el sanatı ürünleri ortaya koymuşlardır.

Mimari: Eski bir Hitit yerleşiminin yıkıntıları üzerine kurulmuş başkent Gordion, kalın ağaç gövdeleriyle desteklenmiş taş duvarlarla çevrilmiştir. Yapılan kazılarda burçlar arasında kale kapıları ve kamu yapıları ortaya çıkarılmıştır. Gordion’daki tüm yapılar megaron plânlıdır.

Kaya mezarı ve tümülüs adı verilen iki tür Frig mezar yapısı vardır. Gordion’daki büyük tümülüs, Midas’ın mezarıdır ( Çizim 4). Başkent Gordion dışında Frig kaya mezar anıtları, Eskişehir’in güneydoğusundaki kayalık ve dağlık bölgelerdedir.

Heykel ve Kabartma: Friglerde heykel, küçük sanat eserleri kadar gelişmemiştir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen, Gordion’da bulunan arslan heykelleri Geç Hitit örneklerinin kopyalarıdır. Kabartmalar kaya mezarlarında yer alır. Ana tanrıça Kibele, kabartma ve heykellerde en çok görülen figürdür.

Küçük El Sanatları: Friglerin seramik, maden, ağaç işçiliğinde ve dokumacılıkta ürettikleri eserler arasında; makara kulplu bronz tabaklar,seramik kaplar, altın, gümüş ve bronzdan yaylı çengelli iğneler (fibulalar) , geometrik desenli süslü mobilyalar, değerli madenlerden kemer tokaları ve topates adı verilen kilimler yer alır.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir