Frigler Hakkında Kısa Bilgi

Frigler Hakkında Kısa Bilgi

Frigler (M.Ö. 750-M.Ö. 600)
Başkenti Gordion’dur (günümüzde Ankara-Polatlı yakınları).
Orta Anadolu’da Sakarya nehri çevresinde kuruldu.
Tarımla uğraşmışlar, tarımla ilgili kesin ve değişmez kurallar koymuşlar, kanunlar yapmışlardır (saban kırmanın, öküz kesmenin cezası ölümdür).
Dokumacılık, maden ve tahta işçiliği, heykeltıraşlık gibi alanlarda gelişme göstermişler.
El işçiliği gelişmiş, çanak ve çömlekler, su kanalları yapmışlar.
Krallarına Midas adını vermişler, en büyük tanrıları Tabiat Tanrıçası’dır. En büyük tanrıçaları Kibele (Bereket ve Toprak Tanrıçası).

One Response to “Frigler Hakkında Kısa Bilgi”
  1. mustafa 05 Aralık 2013

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.