Fonksiyonel Örgüt Yapısı

Fonksiyonel Örgüt Yapısı Hakkında Bilgi, Fonksiyonel Örgüt Yapısı Nasıldır?, Fonksiyonel Örgüt Yapısı İle İlgili Bilgi

FONKSİYONEL ÖRGÜT YAPISI

Fonksiyonel yapı, örgüt yapı türleri içinde en yaygın olanıdır. Fonksiyonel yapı bir örgütteki üretim, satış, pazarlama ve finans gibi temel fonksiyonlar üzerine kuru­ludur. Örgüt yapısının etkinliği bu temel fonksiyonların bölümlendirilmesine daya­nır. Şekil 6.1’de fonksiyonel yapı gösterilmiştir.

Fonksiyonel yapı, benzer kaynak ve görevlere göre çalışanların gruplandırılma- sı ile oluşur. Fonksiyonel yapıda, benzer görevleri icra eden çalışanlar aynı gruba yerleştirilir daha sonra benzer gruplar da aynı bölümlere yerleştirilir ve ortaya çı­kan bu bölümler aynı üst yöneticiye karşı sorumludurlar.

Sınırlı miktarda ürün çeşitliliğine sahip, küçük ve orta ölçekli örgütler fonksiyo­nel yapıdan yana olmaya yatkındırlar. Fonksiyonel yapı aslında hemen her örgüt­te vardır. Diğer yapı türlerinden biri ile örgüt karakterize edilse bile alt düzeylerde fonksiyonel yapıya yer verilmesi çoğu zaman kaçınılmazdır. Bu yapı fonksiyonel alanda uzmanlaşmayı ve örgüt üyeleri arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmayı sağlamaktadır. Bir örgütün farklı fonksiyonel departmanlara ayrılması bazı üstünlükler sağlar. Bunlar:

♦ Kaynakların etkin kullanılması ve yeteneklerin geliştirilmesi.

♦ Hedeflerde birlik sağlanması.

♦ Üst yönetimin sorumluluğunda yürütülen faaliyetler, farklı bölümler arasın­da iyi derecede eşgüdüm temin edilmesi.

♦ Fonksiyonel uzmanlığa dayalı kariyer ilerlemesidir.

♦ Fonksiyonel yapının bu üstünlükleri yanı sıra bazı zayıflıkları vardır. Bunlar:

♦ Fonksiyonel bölümler arası koordinasyon zayıftır.

♦ Kararlar en üst yönetim kademesinde yığılır.

♦ Fonksiyonel yapı çalışanların hedeflerine ve aktivitelerine odaklanır, dış çevre kaynaklı iş ile ilgili yeniliklere yavaş tepki verilir. Sonuçta beklenen seviyede yenilik sağlanamaz.

♦ Yetersiz performans gerçekleşmesi durumunda sorumluluk yerini belirle­mek güçtür.

Fonksiyonel Örgüt Yapısı

Fonksiyonel Örgüt Yapısı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev