Fizikte Maddelerin Dönüşümü

Fizikte Maddelerin Dönüşümü,Fizikte Maddelerin Dönüşümü Hakkında Bilgi,Fizikte Maddelerin Dönüşümü Nedir,Fizikte Maddelerin Dönüşüm Özellik

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizleri Bu Yazımızda Fizikte Maddelerin Dönüşümü Hakkında Bilgilendirmeye Çalışacağız. İyi Okumalar.

MADDELERİN DÖNÜŞÜMÜ

İnsanoğlu maddeyi incelerken onun tanecikli yapıya sahip olduğunu ve çekirdeğini keşfetti. Bu keşif insanoğlunun çekirdekteki müthiş enerjinin farkına varılmasıyla daha da büyük bir önem kazandı. Bulduğu enerjiyi kontrol altına alarak değişik amaçları için kullanmaya başladı.

Doğada bulunan maddelerin atomları fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda değişikliğe uğramaz. Atomların çoğu kararlı bir yapıdadır. Ancak bazı atomlar doğada kararsız yapıda bulunmaktadır. Bu kararsız atomların çekirdek yapıları kendiliğinden değişir. Bazı kararlı atomların çekirdek yapıları ise dışarıdan bir kuvvet uygulayarak bozulabilir.

Maddelerin çekirdeklerinde meydana gelen bozulmaya radyoaktif bozulma, bu tür bozulmaların olduğu maddelere de radyoaktif maddeler denir.

Radyoaktif maddelerin atomlarındaki bu bozulma onların daha kararlı hale geçmek istemeleri sonucunda meydana gelir. Kararlı yapıya geçmek isteyen atomlar sahip oldukları fazla enerjiyi dışarıya vererek yeni bir forma dönüşür. Bu dönüşüm sırasında dışarıya verilen enerji elekromanyetik ya da radyoaktif ışıma olarak dışarıya yayılır. Yayılan bu radyasyonun bir çok kullanım alanları vardır. Bu alanlardan bazıları sağlık alanından insanın iç organlarının görüntülenebilmesi için kullanılmaktadır. Yine radyoaktif maddenin türüne göre nükleer enerji üretiminde ve nükleer bomba yapımında kullanılmaktadır.

Dünyanın oluşumu sırasında başlangıçta bir çok radyoaktif madde olduğu sanılmaktadır. Ancak bunların çoğu, zaman içinde bozularak kararlı hale geçmişlerdir. Bozulma süreleri uzun olan atomlar ile bozulan atomların bozulma ürünleri günümüze kadar gelmiştir.

Kimyasal Tepkime:

 İki veya daha fazla sayıda maddenin bir araya gelerek moleküllerindeki atomlarını aralarında yeniden düzenleyerek yeni bir madde oluşturmasıdır. Bu yeni maddenin oluşmasını sağlayan olaya kimyasal tepkime denir.

Kimyasal tepkime sonucunda yeni bir madde oluşurken kimyasal tepkimeye giren maddelerin çekirdeklerinde herhangi bir değişiklik olmaz. Oluşan yeni maddeyle birlikte atomların elektron yapısı değişir.

Çekirdek Tepkimesi:

Radyoaktif maddelerde görülen tepkime, kimyasal tepkimelerden çok farklıdır. Kimyasal reaksiyonların aksine atomların çekirdeklerinde bulunan parçacıkların kendi aralarında veya dışarıdan gelen bir etki sonucunda çekirdek tepkimeleri oluşur. Meydana gelen çekirdek tepkimeleri sonucunda çekirdeğin içinde bulunan proton sayısında bir değişiklik meydana geliyorsa başlangıçtaki elementlerden farklı olarak yeni bir elemente ait bir atom oluşmuş olur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir