Fiziki Coğrafya Nedir,Çeşitleri Nelerdir?
Yeryüzünde meydana gelen iklim, doğal bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, toprak oluşumu vs. olayların oluşum nedenlerini, süreçlerini ve insanla olan karşılıklı ilişkilerini inceler. Çeşitli alt dallardan oluşur.

Fiziki Coğrafya Çeşitleri Nelerdir?

a. Jeomorfoloji (Yer Şekilleri Bilimi)
Taş küreyi meydana getiren yer kabuğu ve yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkili olan etkenleri inceler.
Bu konuları incelerken jeoloji (yer bilimi), jeofizik, pedoloji (toprak bilimi) ve litoloji (taş bilimi) gibi bilimlerden yararlanır.

b. Hidrografya (Su Bilimi)
Su küreyi meydana getiren okyanus, deniz, göl, akarsu ve yer altı sularının dolaşımını ve dağılışını inceler. Bu araştırmalar sırasında hidroloji, potamoloji (akarsu bilimi), limnoloji (göl bilimi) ve oseonograf-ya (okyanus bilimi) gibi bilim dallarından yararlanır.
c. Klimatoloji (İklim Bilimi)
İklim olaylarını inceleyen bilim dalıdır. Elde ettiği veriler sonucunda iklim tiplerini ve etki alanlarını ortaya çıkarır. Klimatoloji çalışmalarını hava küre üzerinde yoğunlaştırmıştır. Araştırmalarını yaparken büyük ölçüde meteoroloji (hava durumu bilimi) biliminin verilerinden yararlanır.
d. Biyocoğrafya (Canlılar Bilimi)
Canlıların yeryüzüne dağılışını ve bu dağılışa etki eden faktörleri inceler. Bu incelemeler sırasında biyoloji, botanik (bitkiler bilimi), zooloji (hayvanlar bilimi) ve tıp gibi bilimlerden yararlanır.