Fizik Nedir?Uğraş Alanları Nelerdir?

Fizik Nedir?Uğraş Alanları Nelerdir?,Fizik Nedir?,Fiziğin Uğraş Alanları Nelerdir?,Fizik Neyle Uğraşır

fizik nedir
fizik nedir

Fizik Nedir?Uğraş Alanları Nelerdir?

Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekle­şen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar üretmeye çalışan uygulamalı bir bi­lim dalıdır. Bu bilimle uğraşan insanlara fizikçi denilir.

Fizik, çevremizdeki maddi evrende meydana gelen her türden olayın ne­denlerini ve nasıl meydana geldiğini yani olayları şekillendiren ya da yöne­ten yasaları inceleyen, araştıran bilim dalıdır.

Su dolu bardağın yere düşmesinden hemen sonra hangi parçanın nerede olacağı, evrenin ne zaman ve nasıl meydana geldiği, bilgisayarlarımızın içinde bulunan her türden devre elemanın nasıl çalıştığı ya da hızının nasıl artırılabileceği, uzaya fırlatılan bir aracın ne zaman nerede olacağı yakıtının ne zaman biteceği, kısaca, maddi evrenle ilgili her şey fizik biliminin incele­me alanına girer.

Güneş’in enerjisini nereden aldığı, içinde meydana gelen çekirdek reaksi­yonları, daha ne kadar süreyle enerjisinin var olacağı, olası kıyamet senar­yoları tamamen fiziğin araştırma alanı içindedir.

İnsan yaşamının her alanında fizik vardır. Fizik bilimi, gökkuşağının oluşma­sını, şimşek çaktığında ışık ve ses oluşumunu, taşıtların hareket etmesini, sanayideki makinelerin çalışmasını, uydu ve internet ile ilgili haberleşme ve iletişimin sağlanmasını, barajlardaki sulardan elektrik elde edilmesini, nük­leer enerji oluşumunu, depremler ve tusunami olayını, küresel ısınma gibi daha birçok olayın nedenlerini inceler.
Yaşadığımız dünyayı hatta tümüyle evreni etkileyen veya şekillendiren yasalar, fizik yasalarıdır. “Nasıl?” sorusu fizikçileri ilgilendirir. Ancak fizik “Niçin?” sorusu ile ilgilenmez.
Örneğin bırakılan bir cisim yer yüzeyine doğru nasıl düşer?, hangi hızla ye­re çarpar? ve hangi sürede ne kadar yol alır? gibi sorulara cevap arar. Fa­kat niçin yer cisimleri kendine doğru çeker? sorusunun cevabı ile ilgilen­mez.
Doğa olaylarından, canlı varlıklarla ilgili olanları biyoloji, maddenin yapısal özellikle­ri ile ilgili olanları kimya, maddenin özellikleri ile bunlar üzerinde gerçekleşen olay­ları ise fizik konusu içindedir.

Tags:,

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir