Fizik Kısaca Nedir Fiziğin Tarihsel Gelişimi

Fizik Kısaca Nedir Fiziğin Tarihsel Gelişimi,Fizik Kısaca Nedir Fiziğin Tarihsel Gelişimi Hakkında Bilgi,Fizik Bilinmeyenleri

FİZİK NEDİR? FİZİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Fizik bilimi insanların doğada geçen olayları açıklama isteğinden doğdu. Fizik doğa bilimi olarak, doğa felsefesinin çatısı altında olgunlaştı ve gelişti. 17. yüzyıl’da doğa felsefesi ve doğa bilimi olan fizik birbirinden ayrıldı. Doğa felsefesi evrende oluşan olaylara ‘niçin olduğu” sorusunu yöneltir. Olayı sorgular ancak olayı sınamaz. Fizik ise doğa olayları karşısında ”neden ve nasıl” sorularını sorarak bilimsel metotlar içinde objektif, sınanabilir görüşler ortaya atar. Ortaya atılan görüşlerin kesin doğrular olmadığını bilir, yeni gelişmeler ışığında tekrar değerlendirir.

Fizik 18. yüzyıl’da gelişti ve son derece yaygınlık kazandı. Bu yüzyılda bilim insanları fizik odalarında ve halk önünde basit ama gösterişli deneyler yaptılar. Bu dönemde yapılan deneyler, elektrikle ilgili önemli buluşların gerçekleşmesine neden oldu.

1880”li yıllara doğru bazı bilim insanları fiziğin artık hemen hemen gelişimini tamamlandığını düşünüyorlardı. Bundan sonra büyük yeni buluşların olmayacağını söylemeye başlamışlardı. Ancak, fizikte, elektron, x-ışınları ve radyoaktiflik gibi bir dizi yeni buluşlar yapıldı. Daha sonralarında atomun parçalanması ve maddenin yapısı hakkında Max Planck, Albert Einstein gibi bilim insanları tarafından ortaya atılan yeni kuramlar fizik konularının uçsuz bucaksız bir deniz gibi olduğunu gösterdi.

19. yüzyıl’da fizikte, mekanik ve ısı olayları arasındaki ilişkileri inceleyen termodinamik, elektrik akımlarının manyetik özelliklerini ve uygulama alanlarını inceleyen elektromanyetizma gibi yeni dallar ortaya çıktı. Bu gelişmeler olurken zamanla evrensel düşünürler de artık yerlerini uzmanlara bıraktılar.

Atom çekirdeğinin parçalanması, yapay radyoaktifliğin bulunması atom bombasının ve atom pilinin yapılmasına neden oldu. Günümüzde nükleer fizik ile ortaya çıkan taneciklerin çeşitliliği atomun ne kadar zengin olduğunu gösterdi. Öte yandan uzayın keşfedilmesi onun hakkında yeni bilgilere ulaşılması ile fizik bilimi kendine yeni temeller oluşturdu. Böylece bilim insanları bilinenlerin ışığı altında araştırmalarını sonsuz küçüğe ve sonsuz büyüğe doğru genişletme yoluna girdi.

Merak her insanda olan bir duygudur. İnsan doğada gördüğü olaylar karşısında neden ve niçin sorusunu dünya üzerinde var olduğu günden itibaren sormuştur. Bugün insanlığın modern yaşamla ilgili olarak sahip olduğu her şey hayal gücünün, yaratıcılığının bir eseridir. İşte fizik bize dünya ve evren hakkında neler bildiğimizi, insanlığın bugün sahip olduğu bilgiye nasıl ulaştığını ve yeni buluşlar için neler yaptıklarını öğretir.

Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşmeyi inceleyen, evrenimizdeki doğal olayların anlaşılmasıyla ilgili deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanarak mantıklı açıklamalar üretmeye çalışan temel bir bilim dalıdır.

fizik bilimi insanların doğada geçen olayları açıklama isteğinden doğdu. Bu duruma uygun bir başka tanımla;

Fizik; doğayı anlama, doğal olayların neden ve sonuçlarının öğrenme ve bunların matematiksel metotlarla ifade etme işidir.

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir