Fetret Devri – Saltanat Fasılası Hakkında Bilgi

Fetret Devri – Saltanat Fasılası Hakkında Bilgi,Fetret Devri – Saltanat Fasılası,Fetret Devri – Saltanat Fasılası Nedir Nasıl Olmuştur,Fetret

Fetret Devri – Saltanat Fasılası Hakkında Bilgi

Ankara savaşında Osmanlı Devleti’nin yenilmesi üzerine, Anadolu beyleri ellerinden çıkan yerleri birer birer geri aldılar ve Osmanlı şehzadeleri arasında saltanat savaşı başladı. Büyük ve güçlü bir Osmanlı Devleti’nin yerine, kendisinin yüksek egemenliğini tanıyan parçalanmış bir kaç Osmanlı beyliği oluşturmayı amaç edinen Timur, Anadolu beylerine ait yerleri Osmanlı Devleti’nden alıp eski beylerine verdikten sonra geriye kalan Osmanlı ülkesini de I.Bayezid’in dört şehzadesi arasında paylaştırdı. Edirne’de bulunan Emir Süleyman Çelebi’ye Rumeli’deki yerleri verip onu o yörenin hükümdarı yaptı. Öteki çelebilerden İsa Çelebi Balıkesir’de, Mehmet Çelebi Amasya’da ve Musa Çelebi’de Bursa’da hükümdar oldular.

Timur’un bu yolla Osmanlı ülkesini şehzadeler arasında bölmesi, Fetret Devri (Saltanat Fasılası) denilen ve kanlı olaylara dolu bir devir açtı. Bu devirde Osmanlı fetihleri durduğu gibi, Ankara yenilgisinin ardından Anadolu’daki Osmanlı toprakları I.Murat dönemindeki sınırlara, devletin asıl bünyesi de Rumeli’ye çekildi.

1405’te Timur’un ölümünün ardından Şehzaler arasındaki savaşlar hızlandı. Süleyman Çelebi ile İsa Çelebi arasındaki savaş sürerken Amasya’da bulunan Mehmet Çelebi, Amasya, Canik, Tokat, Niksar ve Sivas yönlerinde bulunan yerli beylere erkini kabul ettirerek bölgedeki etkinliğini arttırdı. İsa Çelebi’yi öldürdükten sonra Mehmet Çelebi’nin Anadolu’da yanlız kalmasından korkan Süleyman Çelebi, 1405’te Edirne’den hareket ederek Anadolu’ya geçti.

Süleyman Çelebi’nin Bursa ve Ankara’yı ele geçirmesi üzerine 1409’da Mehmet Çelebi, Musa Çelebi‘yi Rumeli’ye gönderdi. Süleyman Çelebi, Musa Çelebi’nin ardından Rumeli’ye geçince, Mehmet Çelebi Bursa’da Yönetimi yeniden ele aldı. Musa Çelebi, Süleyman Çelebi’yi öldürttükten sonra 1410’da Edirne’de hükümdarlığını ilan ederek, adına para kestirdi. Süleyman Çelebi’nin de öldürülmesiyle saltanat savaşında Mehmet Çelebi ile Musa Çelebi kaldılar.

Mehmet Çelebi Anadolu’da, Musa Çelebi isa Rumeli’de hüküm sürmekteydi. Mehmet Çelebi iki başarısız seferden sonra, Sofya’nın güneyinde Samakov kasabası yakınında Çamurluova’da yaptığı savaşda Musa Çelebi’yi yendi ve sonra da öldürttü. Ardından Edirne’de tüm devletin hükümdarı olduğunu ilan ederek. 1402-1413 yılları arasındaki Fetret Devri‘ne son verdi.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir