Fen ve Teknoloji – Multi Kitap Test Cevapları

Fen ve Teknoloji – Multi Kitap Test Cevapları
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM
DNA ‘NIN YAPISI
Test – 1 : 1.A 2.B 3.D 4.C 5.A 6.A 7.B 8.C 9.A 10.C
Test – 2 : 1.A 2.C 3.C 4.C 5.A 6.C 7.D 8.B 9.D
Mutasyon, Modifikasyon ve Genetik Mühendisliði
Test – 1 : 1.A 2.B 3.C 4.B 5.D 6.D 7.A 8.D 9.B 10.D
Test – 2 : 1.C 2.C 3.B 4.B 5.C 6.A 7.C 8.D
Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme
Test – 1 : 1.B 2.B 3.B 4.A 5.D 6.D 7.A 8.B 9.B
Test – 2 : 1.C 2.A 3.C 4.B 5.A 6.C 7.D 8.B
Mayoz Bölünme ve Eşeyli Üreme
Test – 1 : 1.B 2.C 3.C 4.B 5.D 6.C 7.D 8.A
Test – 2 : 1.D 2.D 3.D 4.B 5.B 6.C 7.A
Kalıtım
Test – 1 : 1.D 2.C 3.A 4.D 5.D 6.A 7.D 8.D 9.C 10.B
Test – 2 : 1.B 2.C 3.A 4.A 5.C 6.D 7.C 8.C
Test – 3 : 1.C 2.A 3.B 4.B 5.D 6.D 7.A
Adaptasyon ve Evrim
Test – 1 : 1.A 2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.A 8.C 9.C 10.B
Test – 2 : 1.A 2.A 3.B 4.D 5.C 6.D 7.C 8.C
KUVVET VE HARAKET
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Test – 1 : 1.D 2.C 3.A 4.D 5.C 6.A 7.A 8.B
Test – 2 : 1.C 2.A 3.A 4.B 5.C 6.D 7.A 8.B 9.D
Yoðunluk, Denge Durumları ve Gazların Kaldırma Kuvveti
Test – 1 : 1.C 2.A 3.B 4.C 5.A 6.D 7.A 8.D
Test – 2 : 1.A 2.C 3.C 4.D 5.D 6.B 7.A 8.C
Test – 3 : 1.A 2.A 3.D 4.A 5.C 6.B 7.D 8.B237
Katılarda Basınç
Test – 1 : 1.A 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.A 8.D 9.C
Test – 2 : 1.A 2.D 3.A 4.D 5.C 6.A 7.A 8.B
Sıvı ve Gazlarda Basınç
Test – 1 : 1.B 2.D 3.B 4.D 5.B 6.A 7.C 8.A
Test – 2 : 1.B 2.C 3.B 4.C 5.A 6.D 7.A 8.D
Test – 3 : 1.D 2.C 3.A 4.A 5.C 6.B 7.D 8.B
MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Periyodik Tablo
Test – 1 : 1.A 2.C 3.B 4.B 5.A 6.B 7.C 8.D
Test – 2 : 1.D 2.D 3.C 4.C 5.D 6.B 7.A 8.B
Test – 3 : 1.A 2.A 3.B 4.D 5.B 6.C 7.A 8.B 9.C 10.D
Kimyasal Baðlar
Test – 1 : 1.B 2.D 3.C 4.D 5.B 6.D 7.C 8.A 9.A 10.C
Test – 2 : 1.D 2.A 3.B 4.D 5.C 6.A 7.C 8.B
Kimyasal Tepkimeler
Test – 1 : 1.D 2.C 3.C 4.D 5.B 6.A 7.A 8.A 9.D 10.D
Test – 2 : 1.C 2.D 3.D 4.B 5.B 6.C 7.A 8.A 9.A 10.D
Asitler ve Bazlar
Test – 1 : 1.A 2.C 3.A 4.D 5.D 6.B 7.D 8.A 9.A 10.C
Test – 2 : 1.D 2.A 3.B 4.A 5.B 6.A 7.C 8.C
Test – 3 : 1.C 2.C 3.D 4.A 5.A 6.A 7.B 8.D
Su Arıtımı
Test – 1 : 1.B 2.A 3.A 4.D 5.C 6.A 7.D 8.C 9.B 10.D 11.A
SES
Ses Dalgaları
Test – 1 : 1.D 2.C 3.B 4.A 5.D 6.D 7.B 8.B

Sesin Özellikleri
Test – 1 : 1.A 2.C 3.A 4.D 5.C 6.C 7.D 8.B
Test – 2 : 1.C 2.A 3.C 4.B 5.A 6.D 7.D 8.A
Test – 3 : 1.A 2.B 3.D 4.C 5.B 6.D 7.C 8.A
Müzik ve Fen
Test – 1 : 1.D 2.B 3.D 4.A 5.A 6.C 7.B 8.C
Test – 2 : 1.B 2.A 3.A 4.C 5.D 6.A 7.B 8.D 9.C
Ses Enerjisi ve Ses Hızı
Test – 1 : 1.A 2.B 3.A 4.D 5.C 6.A 7.C 8.B
MADDENÝN HÂLLERÝ VE ISI
Isı ve Sıcaklık
Test – 1 : 1.D 2.D 3.A 4.B 5.C 6.C 7.A 8.B
Sıcaklık Değişimi
Test – 1 : 1.D 2.B 3.B 4.C 5.A 6.A 7.D 8.D
Test – 2 : 1.D 2.D 3.B 4.D 5.A 6.C 7.B 8.A
Hâl Değişimlerinde Tanecik Yapısı
Test – 1 : 1.D 2.D 3.A 4.B 5.C 6.A 7.A 8.D 9.B 10.C
Erime ve Donma
Test – 1 : 1.B 2.C 3.A 4.C 5.A 6.B 7.D 8.A
Test – 2 : 1.C 2.B 3.D 4.A 5.B 6.B 7.C 8.D 9.B 10.A
Buharlaşma ve Yoðuşma
Test – 1 : 1.A 2.D 3.A 4.B 5.A 6.D 7.C 8.C 9.B
Test – 2 : 1.B 2.B 3.A 4.D 5.D 6.C 7.B 8.C 9.A 10.B
Isınma ve Soðuma Eðrileri
Test – 1 : 1.B 2.D 3.C 4.D 5.D 6.A 7.A 8.B
Test – 2 : 1.D 2.D 3.B 4.C 5.B 6.B 7.A 8.A
CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ
Beslenme İlişkileri
Test – 1 : 1. D 2. B 3. A 4. C 5. B 6. B 7. D 8. D
Test – 2 : 1. A 2. A 3. B 4. D 5. A 6. D 7. C
Fotosentez
Test – 1 : 1. C 2. D 3. B 4. C 5. D 6. B 7. A 8. C
Test – 2 : 1. B 2. A 3. D 4. A 5. C 6. B 7. D 8. D
Test – 3 : 1. B 2. B 3. D 4. D 5. C 6. A 7. B
Solunum
Test – 1 : 1. D 2. D 3. D 4. B 5. D 6. C 7. A 8. B 9. B 10. C
Test – 2 : 1. D 2. C 3. B 4. D 5. A 6. D 7. D 8. D
Test – 3 : 1. B 2. C 3. B 4. A 5. C 6. A 7. D 8. D
Madde Döngüleri
Test – 1 : 1. C 2. C 3. D 4. B 5. B 6. B 7. B 8. A 9. C 10. D
Test – 2 : 1. B 2. D 3. D 4. C 5. D 6. B 7. C 8. D
Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm
Test – 1 : 1. A 2. B 3. A 4. C 5. C 6. C 7. A 8. D
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
Elektrik Akımının Manyetik Etkisi
Test – 1 : 1.B 2.B 3.A 4.D 5.C 6.A 7.A 8.D
Test – 2 : 1.A 2.D 3.B 4.B 5.C 6.C 7.A 8.B
Elektrik ve Hareket Enerjilerinin Birbirine Dönüşümü
Test – 1 : 1.A 2.D 3.A 4.C 5.A 6.B 7.D 8.B
Elektrik Enerjisinin Isı ve Işık Enerjisine Dönüşümü
Test – 1 : 1.D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.B 7.A 8.D
Test – 2 : 1.B 2.A 3.A 4.C 5.D 6.D 7.B 8.C
Test – 3 : 1.B 2.D 3.A 4.A 5.C 6.C 7.D 8.C
Elektrik Enerjisinin Kullanımı ve Elektriksel Güç
Test – 1 : 1.A 2.C 3.B 4.A 5.B 6.D 7.A 8.D 9.C
Test – 2 : 1.A 2.D 3.B 4.C 5.A 6.C 7.D 8.B

DOÐAL SÜREÇLER
Evren ve Dünya’nın Oluşumu
Test – 1 : 1.D 2.B 3.B 4.C 5.C 6.A 7.A 8.D
Levha Hareketleri
Test – 1 : 1.C 2.C 3.B 4.D 5.B 6.A 7.B 8.B 9.A
Test – 2 : 1.D 2.B 3.D 4.B 5.A 6.A 7.C 8.C
Test – 3 : 1.B 2.C 3.A 4.A 5.C 6.B 7.D 8.B 9.D
Hava Olayları
Test – 1 : 1.B 2.A 3.D 4.B 5.D 6.A 7.C 8.B
Test – 2 : 1.C 2.C 3.A 4.B 5.D 6.B 7.A 8.D
Test – 3 : 1.D 2.B 3.D 4.C 5.B 6.D 7.C 8.A

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.