F. Hüsnü Dağlarca Kızılırmak Kıyıları Şiiri Sözleri Ve İncelenmesi

F. Hüsnü Dağlarca Kızılırmak Kıyıları Şiiri Sözleri Ve İncelenmesi

KIZILIRMAK KIYILARI ŞİİRİ

Kardaş senin dediklerin yok,
Halay çekilen toprak bu toprak değil.
Çık hele Anadolu’ya,
Kamyonlarla gel, kağnılarla gel gayrı,
O kadar uzak değil.

Çamı bitmiş, kavağı azalmış,
Gamla örtülü bayırlar, çıplak değil.

Yedi ay kıştan sonra,
Yeşeren senin yaşamandır,
Yaprak değil.

Yersin, içersin sofrasından, üç yüz senedir,
Kuvvetlisin ama, kuvvet hak değil,
Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan,
Mevsimler soğumuş, sular azalmış,
Buğday, Selçuklulardan kalan başak değil.

Parça parça yarılmış öküz ardında,
Parmağı üç pare, tırnağı ak değil
Utanır elin ayağın,
Korkarsın yakından görsen,
Eli el değil, ayağı ayak değil.

Gün doğar, tarla kuşları uçuşurlar,
Ağır bir aydınlık, bildiğin şafak değil.
Öyle dalmış ki yüzyıllar süren uykusuna,
Uyandıramazsan Uyanacak değil.

Dertle, sefaletle yüklü
Siyah leşlerle kararmış, berrak değil.
Çağlayan ne?
Akan kim?
Kızılırmak değil.

Kardaş, görmüyorum ama hala duyabiliyorum,
Geçmiş zamanlar geleceklerden parlak değil
Vakte şahadet edercesine yükselmiş,
Akşam parıltısından, bütün zaferler üzerine,
Dağlar dalgalanmakta, bayrak değil.

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Kızılırmak Kıyıları Şiiri – İncelenmesi

Yukarıda okuduğunuz Kızılırmak Kıyıları adlı şiirde yüzyıllar boyu yüzüstü bırakılan Anadolu insanının acı yaşamı dile getirilmektedir. Bu şiirin yazıldığı döneme kadar pek çok aydınımıza Anadolu, şırıl şırıl suların aktığı, yemyeşil ovaları olan, her taraftan kaval seslerinin geldiği bir masal ülkesi gibi anlatılmıştır. Anadolu özellikle bazı Cumhuriyet Dönemi şairlerinden kırsal bölge yaşamına uzak olanlarca böyle algılanılmış ve tanıtılmıştır.

Oysa Anadolu’da yaşam yukarıda anlatılanlardan çok farklıdır. Halay çekilen toprak bu toprak değildir, çamı kavağı azalmıştır. Kışı yedi ay sürmektedir. İnsanlar tarlalarını karasabanla sürmektedir. Öküz ardında elleri parça parça olmuştur, bakımsızdır. Toprakların verimliliği azalmıştır. Halk cahildir, yüzyıllar süren uykusundan uyanacak gibi değildir.

Şair bu insanların acısını yüreğinde hissetmektedir.

Şiir serbest ölçüyle söylenmiştir. Dizelerdeki hece sayıları eşit değildir. Belli bir uyak düzeni de yoktur. Uzunlu kısalı dizelerin sağladığı uyum ile bazı sözcüklerin uyaklanması ve bazı sözcüklerin tekrar edilmesi bir ahenk yaratmaktadır. Örneğin toprak değil, uzak değil, yaprak değil, başak değil, ak değil vb.

Şiir beşer dizelik kıt’alardan oluşmakta, kıt’alar arası anlamsal bir bağlantı kurulmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir