EZAN VE SÂLÂ İLE İLGİLİ BİLGİLER

MADDE 20- (1) Ezânlar, her yöre için Diyanet Takviminde gösterilen vakitlere göre ezân vakitleri geldiği zaman, merkezî ezân sistemi kurulu olan illerde nöbetçi görevli, diğer camilerde ise görevliler tarafından usûl ve adabına uygun olarak okunacaktır. Merkezî sistemde teknik arıza, elektrik kesilmesi ve benzeri durumlar olduğu takdirde, ezânlar mahallî olarak her görevli tarafından okunacaktır.

(2) Sabah ezânlarının camilerde gayr-i muayyen vakitlerde okunduğu, bazı camilerde ise sabah namazı kılındıktan sonra, aynı yerde bir başka camide ezânın henüz okunduğu, bunun da sabah namazının vakti konusunda vatandaşlarımızın zihinlerinde istifhamlar oluşmasına neden olduğu görülmektedir. Bu durumu, görevin tam bir disiplin anlayışı içinde yürütülmesi ilkesi ile bağdaştırmak mümkün değildir. Bu sebeple, sabah ezânı, Ramazan Ayında Diyanet Takviminde gösterilen “İmsak Vakti”nde, diğer aylarda ise güneşin doğmasından tam bir saat önce aynı anda okunacaktır.

(3) Ramazan Aylarında akşam vakitlerinde de ezân mutlaka okunacak ve akşam namazı kıldırılacaktır.

(4) Ramazan Aylarında bölgelerin özel şartları dikkate alınarak, iş yerlerinde çalışanların yatsı ve teravih namazlarına yetişebilmeleri için yatsı namazı vaktinde ayarlama yapılabilecek ve yatsı ezânı buna göre okutulabilecektir.

(5) Cenaze için salâ verilmesi dinî bir vecibe değildir. Cenaze namazının belirli bir vakti de yoktur. Cenazenin techiz ve tekfini (yıkanması ve kefenlenmesi gibi işler) tamamlandığında, bekletilmeden namazının kılınıp hemen defnedilmesi, uygun olandır. Böyle yapıldığı, yani beş vakit namazdan her hangi birinin vakti beklenmeden cenaze hazır olunca cenaze namazı kılınacağının halka duyurulması için, bazı yerleşim merkezlerinde salâ verilmeye başlandığı ve zamanla bu uygulamanın âdet halini aldığı bilinmektedir. Günümüzde cenaze namazları, genellikle vakit namazlarını müteakiben kılınmakta olduğundan, ayrıca salâ verilmesine gerek olmamakla beraber, dinen sakıncalı görülmeyen bu âdet bazı yerlerde halen devam etmektedir. Cenaze için salâ verildikten sonra ölenin kim olduğunun da minareden duyurulması âdet olan bölgelerde, vefat edenin ve memleketinin söylenilmesiyle yetinilmesinde bir mahzur görülmemektedir. Ancak, bazı cenazeler için uzun veya kısa övücü sözler de ilave edilerek yurttaşlar arasında ayırım yapılması uygun değildir. Bu itibarla;
a) Cenaze için salâ verildikten sonra ölen kişinin kimliğinin duyurulmasının âdet olduğu yerlerde, vefat edenin adı, soyadı ve memleketinin söylenmesi ile yetinilecek, övgü amacıyla da olsa vatandaşlar arasında ekonomik ve sosyal yönden bir ayrım yapıldığını çağrıştıracak sözler kullanılmayacaktır.
b) Ölüm nedeniyle, yalnızca ilgili mahalle camisinden salâ verilecek, özellikle yaşlılar, hastalar ve çocukların rahatsız olabilecekleri dikkate alınarak salâ için müftülüklerce mahallî şartlar dikkate alınarak sabahları çok erken olmayan makul bir saat belirlenecektir.