Esneklik Nedir?

Esneklik Nedir?

Esneklik, bir cismin üzerine kuvvet uygulandığında,cismin şeklinin değişmesi, kuvvet kaldırıldığında, cismin ilk haline gelmesidir. Buna örnek olarak yay, sünger, lastik vb. verilebilir. Oyun hamuru, cam macunu gibi cisimler esnek değillerdir çünkü kuvvet kaldırıldığında eski hallerine dönmezler.

Yaylar

Esnek yaylara kuvvet uygulandığında, yayın boyu uzar, bırakıldığında yay ilk konumunu geçerek sıkışır. Uzama miktarı sıkışma miktarına eşittir.

Yaylara uygulanan kuvvet arttıkça, yayın uzama miktarı da orantılı bir şekilde artar.

Yayın uzamasına ve sıkışmasına sebep olan kuvvet F=k.x ile hesap edilir.

F: Yaya uygulanan kuvvet (Newton)
k: Yay sabiti (N/m)
x: Uzama miktarı (m)

Yay sabiti, her yay için farklı, sayısal bir değerdir.

Örneğin, yay sabiti 200 N/m olan yaya 5 kg’lık kütle asılırsa,

F (=m.g) = k.x

x = m.g/k = 5.10/200 Yani, yay 25 cm uzar.

Not: Dinamometre yayların esnekliğinden yapılmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev