Eş Anlamlı Sözcükler Nedir?

Anlamları aynı, yazılışları farklı olan sözcüklere denir. Eş anlamlı sözcüklerin biri genellikle yabancı kökenlidir.

Eş Anlamlı Sözcükler İle İlgili Örnekler
fakir -yoksul

üzüntü – keder

medeniyet – uygarlık

ileti – mesaj
kıymet -değer

ayrıntı -detay
misafir – konuk

güncel -aktüel
kelime -sözcük

beğeni – zevk
ihtiyaç – gereksinim

giz – sır

düşünce – fikir

ilke – prensip
hayat – yaşam

özgün – orijinal
etki – tesir

edilgen – pasif
görev -vazife

ilginç – enteresan
yapay – suni

yontu – heykel
içerik – muhteva

öykü – hikâye
edebiyat – yazın

eser -yapıt