Ergenekon Destanın Konusu Nedir Ne Anlatılıyor

Ergenekon Destanın Konusu
Ergenekon Destanın Konusu

Ergenekon Destanın Konusu Nedir Ne Anlatılıyor,Ergenekon Destanın Konusu Nedir Ne Anlatılıyor Hakkında Bilgi,Ergenekon Destanın Konusu

Ergenekon Destanın Konusu Nedir Ne Anlatılıyor

”Türk illerinde Kök Türk oku ötmeyen, Kök Türk kolu yetmeyen bir yer yoktu. Bütün kavimler birleşerek Kök Türklerden öç almaya karar verdiler. Türkler çadırlarını, sürülerini bir yere topladılar. Çevresine hendek kazdılar, beklediler. Düşman geldi. Vuruş başladı. On gün vuruştular, Kök Türkler üstün geldi.”

Düşman, Türkleri er meydanında yenemeyeceklerini anladığından hileye başvurdu. Kök Türkleri, gafil avlayıp, çadırlarını bastılar. Büyük bir katliam gerçekleştirdiler. İl Han‘ın küçük oğlu Kayan (Kıyan) ve yeğeni Tukuz (Negüz) kadınlarıyla birlikte düşmanın elinden kaçtılar ve onların bulamayacağı bir yere ”Ergenekon” a geldiler. Burası geçit vermez, sarp dağlarla çevrili orta yeri düz, verimli bir ovaydı. Burada bir müddet sonra nüfusları gittikçe çoğaldığında, birbirine akraba, ayrı ayrı ”obalar” oluşturdular. Nihayet dört yüz yıl sonra kendileri ve sürüleri Ergenekon’a sığamaz oldu. Kurultay toplayıp, Ergenekon’dan çıkma kararına vardılar. Çıkış için tek bir geçit vardı fakat burası da demirdendi. Bir demirci ustasının fikriyle demir dağ büyük bir ateş yakılıp, büyük körüklerle ateşe verilerek eritildi. Nihayet, Bozkurt adlı bir başbuğun liderliğinde, Türkler Ergenekon’dan çıkıp bütün dünyaya yayıldılar.

Yukarıdaki destanda yaşadıkları sıkıntılar anlatılan ve Orta Asya’da Büyük Hun Devleti’ne bağlı olarak yaşayan Kök Türkler, bu devletin yıkılmasından sonra Avarlar’a bağlı olarak varlıklarını sürdürdüler. 6. yüzyılın ortalarında Avarlar’a isyan eden Kök Türkler 552 yılında Ötüken merkez olmak üzere kendi devletlerini kurdular.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir