Epik Kelimesi Ne Demek?
Değerli Ziyaretçi Epik Nedir?, Epik Ne Demek?, Epik Anlatım Nedir?, Epik Anlatım Özellikleri Gibi Aradığınız Bilgiyi Aşağıdaki Makalemizde bulabilirsiniz.

EPİK NEDİR?

“İstiklal Marşı”nda olduğu gibi kahramanlık duygularının etkileyici bir tarzda anlatıldığı eserler destansı (epik) anlatım örnekleridir.

Epik sözcüğü Yunanca söz, deyiş anlamına gelen epostan türetilmiştir. Eski Yunan’da şiir lirik, dramatik ve epik biçiminde üç türe ayrılmıştı. Topluluk içinde oku­nan, kahramanlık olaylarını yüceltici, öykücü şiirlere epik şiir denilmiştir. Buna göre epopeyi (destan) niteleyen epik kavramı, sonradan anlam genişlemesine uğrayarak kahramanlık temasını işleyen şiirler için kullanılmıştır.

Epik anlatımın konusu olağanüstü kahramanlıklardan oluşur. Bir milletin ba­şından geçen önemli olayların anlatıldığı metinlerde kullanılan destansı anlatım, içerdiği olağanüstülüklerden dolayı öyküleyici anlatımdan ayrılır.

Destanlarımız, özellikle Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügat’it Türk’ündeki Alp ErTunga ağıtından alınan parçalar, Battalname, Danişmendname, Gazavatnameler ve menakıpnameler destansı anlatımın niteliklerini taşır.

Destansı (Epik) Anlatımın Özellikleri

♦ Olağanüstü olaylar ve kişiler anlatılabilir.

♦ Destan türünün yiğitçe havası vardır.

♦ Eylemler ön plandadır.

♦ Tarihi konular ve kahramanlıklar işlenir.

♦ Etkileyici bir özellik taşır.

♦ Kelimeler mecaz ve yan anlamlarda kullanılabilirler.

♦ Anlatımda abartıya yer verilebilir.

♦ Sanatlı bir dil kullanılır.

Epik sözcüğü dilimizde destan adını almıştır. Destanlar milletlerin doğuş yılları­na bağlanabilir. Destanlar halkın düş gücüyle beslenmiş, kuşaktan kuşağa gelmiştir.

Bugün elimizde bulunan destanların yazıya geçiriliş tarihleri MÖ 2000 yılları­na kadar çıkartabilmektedir. Sümer – Akad – Babil uygarlığının ürünü olan ve çivi yazısıyla pişmiş çamur tabletlere geçirilen Gılgamış destanı bilinenlerin en eskisi sayılmaktadır. Destanın kahramanı Gılgameş, Uruk şehrinin beyidir ve Gılgameş’in serüvenleri destan türünün bütün ana özelliklerini taşır. Ithaka Kralı Odysseus’un başından geçenleri anlatan Odysseia destanları ise yazılı destan türünün en iyi ör­nekleri arasındadır.

Sözlü anlatıma dayanan destanlar, epik şiirin en yetkin örnekleri arasında sa­yılmaktadır. Anlatımda şiirin seçilmesinin nedeni destanların kolayca ezberlenerek belleklerde kalmasını, kuşaktan kuşağa geçmesini sağlamıştır. Bu destanların za­man içinde gelişip büyümesine, çeşitli ayrıntılarla zenginleşmesine ve anonim bir nitelik kazanmasına yol açmıştır.

Destan kahramanları, toplumu yöneten ve savaşlarda adlarını duyuran kah­ramanlardır. İlyada ve Odysseia destanlarının İyonya destanlarının bir parçası oldu­ğunu, Firdevsi’nin İran mitolojisini Şehname adıyla şiirleştirdiğini biliyoruz. Finlilerin Kalevala destanı ise değişik sözlü anlatımların toplanması ve birbiriyle bütünlenerek yeniden düzenlenmesi biçiminde oluşturulmuştur.