Enver Gökçe Kimdir Edebi Kişiliği Eserleri

Enver Gökçe Kimdir Edebi Kişiliği Eserleri,Enver Gökçe Kimdir Edebi Kişiliği,Enver Gökçe Kimdir Hayatı,Enver Gökçe Kimdir Edebi

Enver Gökçe Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Enver Gökçe (1920-1981)
Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesine bağlı, Çit köyünde doğdu. 1929 yılın­da ailesiyle Ankara’ya göç etti. Anka­ra Gazi Lisesinin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fa­kültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölü­münden mezun oldu. Çeşitli neden­lerle hapis yattı, sürgün edildi.
Edebî kişiliği
Toplumcu gerçekçi şiir akımının mensubudur. Mezuni­yet tezi olan “Eğin Türküleri”, türünün ilk örnekleri ara­sındadır. Türk dilinin tüm kolları, Türkmence, Kırgızca, Karaimce, Göktürk ve Oğuz lehçeleri, İstanbul ağzı vb. üzerinde çalıştı, divan edebiyatını uzmanlık derecesin­de öğrendi. Pek çok halk öyküsünü, masalını, bu ara­da da, “Dede Korkut Masallan”nı derleyerek bugünün Türkiye Türkçesine kazandırdı.
Öğrencilik yıllarında, Nurullah Ataç, Ahmed Hamdi Tan­pınar, Ahmet Kutsi Tecertn de katılımlan olan, dönemin ünlü Halkevleri yayını, Ülkü Dergisi’nde görev aldı. İlk şi­irleri “Ağıt, Bir Alıp Satıcı Gönül” ve yazısı “Çit Köyü” bu­rada yayımlandı. Daha sonra Ülkü, Yurt ve Dünya, Ant, Gün, Söz, Yağmur ve Toprak, Yeryüzü gibi dergilerde im­zalı imzasız şiirleri, yazıları çıktı.

Ant dergisinde yayımla­nan “Köylülerime” şiiri büyük yankı uyandırdı. Ant, Yağ­mur ve Toprak dergilerinin yayımında çalıştı.
Ortak dili zenginleştiren yerel sözcüklerle örülmüş eserleriyle özgün bir şiire ulaştı. Türk şiirinde 1940 ku­şağı ya da “Acılı Kuşak” olarak anılan toplumcu şairle­rin önde gelen temsilcileri arasında yer aldı. Bazı şiir­leri bestelendi. Mustafa Gökçe, Aydın Tataroğlu adla­rıyla çeviriler yaptı. Pablo Neruda’dan da şiirler çevirdi.
Eserleri:
Düz yazıları: Çit Köyü, Sanat ve Sanatçı Üzerine, Âşık Veysel’e Dair
Şiir: Yaşamı Bütün Şiirleri
Çeviri: Antil Masalları, Hint Masalları, Çin Masalları, Mısır Masalları, Çağımızın Büyük Şairlerinden Pablo Neruda’nın Şiirlerinden Seçmeler, Pugaçef Ayaklan­ması, Pablo Neruda Seçmeler, Ömer Hayyam Ruba­iler, Kelile ve Dimne
Diğer kitapları: Dost Dost İlle Kavga, Panzerler Üstü­müze Kalkar, Eğin Türküleri, Kemalettin Kamu

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir