Enerji Kısaca Nedir Enerji Çeşitleri

Enerji Kısaca Nedir Enerji Çeşitleri,Enerji Kısaca Nedir Enerji Çeşitleri Hakkında Bilgi,Enerji Kısaca Nedir Enerji Çeşitleri Tanımı

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizleri Bu Yazımızda Enerji ve Enerji Çeşitleri Hakkında Bilgilendirmeye Çalışacağız İyi Okumalar.

ENERJİ NEDİR

İş yapabilecek durumda olan her şeyin bir enerjisi vardır. Bu kadar iç içe olduğumuz enerjinin tanımını nasıl yapabiliriz?

En basit anlamda bir cismin iş yapabilme yeteneğine enerji denir. Ancak enerjinin tek bir tanımı olamaz.

İş yapabilmek için mutlaka enerjiye ihtiyaç vardır. Yapılacak işlem ile enerji işe dönüşecektir. Kuvvet uygulanarak iş yapıldığında cisim enerji kazanmaktadır. Bu nedenle enerji ile işin birimleri aynıdır.

Enerjinin en çok kullanılan birimleri joule ve kalori (cal) dır.

Joule de , kalori de enerjinin birimi olduğuna göre aralarında belli bir ilişki olmalıdır.

1 cal = 4.18 joule’dir

ÖRNEK1: 1500 cal kaç joule’e eşittir?

ÇÖZÜM:

1 cal            4,18 J ise

1500 cal      X J   olur

X= 1500.4,18=6270 joule

1500 cal = 6270 J olur.

ÖRNEK2: 1463 joule kaç cal’dir?

ÇÖZÜM:

4,18 J                 1 cal ise

1463 J                 X

X=  1463:4,18

X = 350 cal

1463 J = 350 cal olurç

Dünyamızda enerji değişik şekillerde bulunabilmektedir: Kimyasal enerji, elektrik enerjisi, ısı (termal) enerji, ışık enerjisi, mekanik enerji ve nükleer enerji gibi.

Verilen enerji tanımı sayılan enerji çeşitlerinden sadece mekanik enerjinin neden olduğu olayları açıklamaktadır. Diğer enerji çeşitlerinin neden olduğu olayları açıklayamamaktadır.

Yukarıda yaptığımız enerjinin tanımı, uyumak için harcadığımız enerjiyi, yeşil bitkilerin güneşten gelen enerjiyi besine dönüştürmesini veya nükleer yakıtları açıklamak için yetersiz kalmaktadır.

Öyleyse enerjinin tek bir tanımı yoktur. Fiziksel olayların gerçekleşmesini sağlayan enerji çeşidine göre enerjinin tanımı yapılabilir.

Enerjinin bir başka tanımını yapmak istersek;

Enerji, değişiklik yapabilme yeteneği olarak tanımlanabilir.

ENERJİ ÇEŞİTLERİ

Mekanik Enerji

Etrafımızda gerçekleşen olayların sahip olduğu enerjiyi iki farklı türe ayırmamız mümkündür

Bunlar;

  • Kinetik Enerji (hareket enerjisi)
  • Potansiyel Enerji (depolanmış Enerji) dir.

Bir maddenin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına mekanik enerji denir.

Kinetik Enerji

Hareketli cisimler iş yapabilme yeteneğine sahiptirler. Bu cisimlerin enerjileri vardır.

Cismin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye kinetik enerji (hareket enerjisi) denir.

Örneğin hareket halindeki tren, şut çekilen bir top, yüksekte uçmakta olan bir kuş, koşan bir köpek, yuvarlanan bilye, emekleyen çocuk, hareketli dönme dolap, akan bir nehir ve rüzgar kinetik enerjiye sahiptir.

Cismin sahip olduğu kinetik enerjiyi artırmak veya azaltmak mümkündür. Kinetik enerjiyi etkileyen faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Bir cismin hızı arttıkça kinetik enerjisi de artar.
  • Kinetik enerji cismin kütlesine bağlıdır.
  • Aynı hızla hareket eden cisimlerden kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi, kütlesi küçük olandan fazladır.

Kinetik enerjinin simgesi Ek ve birimi joule dür.

V hızı ile hareket eden m kütleli bir cismin kinetik enerjisini hesaplamak için;

Ek = (1:2).m.v2 bağıntısı kullanılır.

ÖRNEK: m = 50 kg

V = 9 m/s

Kütlesi ve hızı verilen Çıtanın kinetik enerjisi kaç joule dür?

ÇÖZÜM:

M =50 kg, v = 9m/s ise kinetik enerji

Ek = (1:2).m.v2

Ek = (1:2).50.(9)2

Ek = 2025 joule.

Akan bir nehir kinetik enerjiye sahiptir. Nehrin sahip olduğu bu enerjiyi farklı bir enerji biçimine dönüştürerek değişik ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullanmaktayız. Bu amaçla hidroelektrik santralleri kurulmuştur. Hidroelektrik santrallerinde suyun türbinleri döndürmesi sağlanarak suyun başlangıçta sahip olduğu potansiyel enerjisi ilk olarak hareket enerjisine dönüşür. Daha sonra ise elektrik enerjisi elde edilir. Elde edilen elektrik enerjisi evlerimize , işyerlerimize gelerek değişik enerji biçimlerine dönüştürülmektedir. Akan nehrin sahip olduğu kinetik enerji evimizde ısı, ışık ses gibi değişik enerji biçimlerine dönüşmüştür.

Potansiyel Enerji

Enerji sadece hareket eden cisimlerde bulunmaz. Bazı cisimler hareketli olmadıkları halde iş yapabilme yeteneğine sahiptir. Bu cisimler bulundukları konumlarından dolayı depoladıkları enerjiyi kullanarak iş yapmaktadırlar.

Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye potansiyel enerji (depolanmış enerji) denir.

Bir cismi bulunduğu yerden alarak daha yüksek bir noktaya çıkardığımızda yer çekimine karşı bir iş yapmış oluruz. Yapılan bu iş, cisimde enerji olarak depolanır ve cismin iş yapabilecek duruma gelmesine neden olur.

Yerde duran kalemi alarak sıranın üzerine koyalım. Kendi enerjimizi kullanarak yerden alıp sıranın üzerine koyduğumuz kaleme potansiyel enerji depolamış olduk.

Sıranın üzerinde duran kalemi sıranın kenarından yere düşmesini sağlayalım. Kalemin sıranın kenarından yere düşmesini yere doğru hareket etmesini sağlayan enerji ise sırada iken sahip olduğu potansiyel enerjidir.

Kalemi yerden ne kadar yükseğe kaldırırsak kaleme o kadar fazla enerji depolamış oluruz.

Potansiyel enerji Ep sembolü ile gösterilir. Potansiyel enerjinin birimi Joule dir.                         

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir