ENERJİ KAYNAKLARIMIZ NEDİR?

ENERJİ KAYNAKLARIMIZ

Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Güneş, Su, Rüzgâr, Jeotermal enerji gibi.
Yenilenemez Enerji Kaynakları: Kömür (taşkömürü, linyit), petrol, doğalgaz gibi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev