En Çok Kullanılan İşletim Sistemi Çeşitleri

İşletim Sistemleri, En Yaygın Kullanılan İşletim Sistemleri Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu

GÜNÜMÜZDE EN ÇOK KULLANILAN İŞLETİM SİSTEMLERİ

Günümüzde en çok kullanılan ve yararlanılan işletim sistemleri şunlardır:

1.   Windows 95, 98, ME, XP İşletim Sistemleri

Etkileşimli ara birim programıdır. Bilgisayarın ara birimleri arasında kolay, düzenli ve güvenli iletişimi sağlayan işletim sistemidir. Sonraki bölümlerde Windows XP tüm ayrıntılarıyla açıklanacaktır.

2.    CP/M (Mikrobilgisayarlar için Kontrol Programı)

Gary KILDALL (Geri Kildell) tarafından 1973 yılında yazılan işletim sistemi, 8 bitlik mikro bilgisa­yarlar için hazırlanmıştır. Özelliği, yazılımın yapısı içindeki BlOS’ta toplanmıştır. Programın küçük bir yerinde yapılacak bir değişiklik “BIOS”u değiştirmekte ve diğer bilgisayarlarda da çalışması sağlanmak­tadır. Günümüzde pek kullanılmayan işletim sistemidir.

3.    OS/2 (İşletim Sistemi/2)

Bu işletim sistemi MS-DOS işletim sisteminde bazı sınırlamaları ortadan kaldırmak için geliştiril­miştir. MS-DOS işletim sistemindeki sınırlamalar, kullanım zorluğu, tekli programlama sağlaması ve sadece 640 KB bellek kullanabilmesidir. Bu da büyük bilgisayarlarda bilgi alışverişini zorlaştırmaktadır. Bu sınırlamaları ortadan kaldırmak için OS/2 işletim sistemi geliştirilmiştir. Bu işletim sistemini IBM ve Microsoft firmaları geliştirmiştir. Bu sistem 16 MB’lik bellek kullanımı sağlamıştır. Bu özellik, daha büyük bilgisayarların çalıştırılmasına, kapasitesi çok yüksek ve büyük dosyalar oluşturulmasına olanak tanımıştır.

4.    UNIX

Çok kullanıcılı, taşınabilir ve çoklu programlama olanağı veren bir işletim sistemidir. 1971 yılında ilk olarak AT&T firmasında yazıldı. Daha sonra Dennis RITCHIE (Dönis Riç) kendi geliştirdiği C diline çevirerek onu taşınabilir duruma getirdi. Daha sonra ise çeşitli versiyonları geliştirilen bu işletim siste­mi, bir çok firma tarafından kullanılmaya başlandı. Günümüzde çok kullanılan bir işletim sistemidir. Versiyonları; VENIX, XENIX ve MICRONIX’dir.

5.    DOS (Disk Yönetim Sistemi)

İşletim sistemi, IBM firmasının Microsoft firmasıyla anlaşması sonucunda 16 bitlik mikroişlemci bilgisayarlar için yazıldı. Tek kullanıcılı olan bu işletim sistemi, çoklu programlama ortamı sağlaya­madığından kişisel bilgisayarlarda kullanılmakta, çok kullanıcılı istasyonlarda kullanımı tercih edilmemek­tedir.

6.    MACOS (Macintosh Operating System)

Macintosh bilgisayarlar için geliştirilen işletim sistemi, IBM uyumlu bilgisayarlarda kullanılmaz. Ancak, son yıllarda geliştirilen işletim sistemi, IBM uyumlu bilgisayarların verilerini okuyabilmektedir. Daha çok masaüstü yayıncılık alanında tercih edilen ve başarılı olan bir işletim sistemidir.

7.    LINUX İşletim Sistemi

Pencere yönetim sistemini temel alan ve Windows İşletim sistemi gibi etkileşimli ara birimlerle işlem yapabilen işletim sistemidir. LINUX özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde oldukça yaygın olarak kul­lanan ve ücretsiz olması kullanıcılar için tercih edilen bir işletim sistemidir.

B.   DOS İŞLETİM SİSTEMİ VE TEMEL KAVRAMLARI

DOS İşletim Sistemi, bilgisayarla kullanıcı ve bilgisayarın kendi birimleri arasında iletişim kurar. Programların çalışmalarını denetleyen yazılımdır. DOS İşletim Sistemi olmadan bilgisayarın kullanıcı komutlarına yanıt vermesi olanaksızdır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir