En Basit Tanımıyla Sindirim Nedir?

En basit tanımıyla sindirim, “besin maddelerinin, vücudumuz tarafından kullanılabilir hale gelinceye kadar küçük parçalara bölünmesidir.”
Besinlerin küçük parçalara bölünmesinin asıl nedeni hücre içine girebilmelerini sağlamaktır. Eğer besin maddeleri hücre içine giremiyorsa vücudun işine yaramazlar.
Yandaki animasyonda hücre dışındaki maddelerin hücre içine nasıl girdiklerini görebilirsiniz.
Hücre zarındaki por adı verilen Teknoloji Nedir?
Sözlük anlamı “bilginin, sanayideki işlemlerde sistematik olarak uygulamaya alınması” demek olan teknoloji, geniş anlamda, araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bilgi ve becerilerin tümüdür. Teknolojik yenilik de, “üretim süreçlerinde yenilik, yeni ürünler ve yeni kurumsal örgütlenme biçimleri” olarak tanımlanmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde, ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüştür. Klasik anlamda rekabet gücünü belirleyen faktörler arasında doğal hammadde kaynaklarının bolluğu, ucuz işçilik gibi temel üretim faktörleri yer alırken, günümüzde ileri ve özellikli üretim faktörleri belirleyici duruma gelmiştir. İleri üretim faktörleri, nitelikli iş gücünü, Ar-Ge altyapısını, modern bir haberleşme ağını ve bilişim (enformasyon) teknolojilerinin etkin kullanımını içerirken, özellikli üretim faktörleri, belirli alanlarda yoğunlaşmış bilgi ve beceriye sahip iş gücü ile bilgi ve deneyim birikimini içermektedir.
Diğer yandan, başta elektronik, enerji, bilişim, uzay, biyomühendislik, organik kimya endüstrileri gibi “bilim ve teknoloji temelli” sektörler ile bunların bir bileşkesi olan savunma sanayii, en yüksek oranda katma değer yaratan, dolayısı ile toplumsal refaha katkıları en yüksek olan sanayi dalları olarak ortaya çıkmaktadırlar.

. Tasarım, genellikle uygulamalı sanatlar ve görsel sanatlar, mühendislik, mimari ve diğer yaratıcı işler çerçevesinde ele alınır. Hem bir isim hem bir fiil (tasarlamak) olarak kullanılır. Tasarlamak, yeni bir obje (makine, bina, ürün vb.) için bir plan yaratma ve geliştirme sürecine işaret eder. Tasarı ise hem son plan veya taslak (bir çizim, modelleme vb.); ya da bir plan veya taslağın sonucu (üretilen bir obje) için kullanılır.

Fakat günümüzde tasarımın birçok alanı vardır. Görsel sanatlar içinde en bilinenlerinden grafik tasarım olmak üzere, mimari, mühendislik, endüstriyel tasarım ve moda tasarımını örnek gösterebiliriz. Sindirim sistemimizi oluşturan yapı ve organlar ile görevleri aşağıdaki gibidir:

Ağız: besinlerin fiziksel sindiriminin başladığı ağızda besinler dil ve dişler yardımıyla çiğnenir. Tükürük sıvısıyla karıştırılarak ıslatılır. Tükürük sıvısı tükürük bezleri tarafından üretilir. Tükürük besinin yutulmasını kolaylaştırır. Tükürük sıvısındaki bir enzimle karbonhidratların kimyasal sindirimi başlar.

Yutak: Ağız boşluğu yutak ile hem yemek borusuna hem de soluk borusuna açılır. Yutak yutkunma sırasında soluk borusunu kapatır. Besinlerin yemek borusuna iletilmesini sağlar.

Yemek borusu: Yemek borusunun yapısındaki kaslar kasılıp gevşeyerek besinlerin mideye iletilmesini sağlar.

Mide: Besinler midede mide kaslarının hareketiyle fiziksel olarak sindirilirken bir taraftan da midenin ürettiği salgılar bu karışıma eklenir. Proteinlerin sindirimi midede başlar. Mide salgılarındaki asit ve enzimler proteinlerin kimyasal sindirimlerinde görevlidir.

İnce Bağırsak: Sindirim sisteminin en uzun bölümü olan ince bağırsak sindirim için hem ince bağırsak hem de kanallarla buraya dökülen karaciğer ve pankreas salgılarını kullanır. Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar. Yağ, protein ve karbonhidratların sindirimi burada tamamlanır. Sindirimi tamamlanmış bu besinler ince bağırsaklardan emilir ve kana geçer.

Kalın Bağırsak: Kalın bağırsakta sindirim olmaz. Sindirilmemiş besinlerde kalan su ve mineraller emilerek kana geçer. Böylece sindirim atıkları posa haline getirilip anüse iletilir.

Anüs: Kalın bağırsağın son kısmıdır. Besin maddelerinin sindirilmeyen bölümü anüsten atılır.

Sindirime yardımcı organlar

Karaciğer: Safra adındaki salgıyı üretir. Bu salgının içindeki tuzlar yağların fiziksel olarak parçalanmasını sağlar. Safra, safra kesesinde depolanır ve bir kanal ile ince bağırsağa gönderilir.

Pankreas: Pankreas öz suyunu salgılar. Bunun içinde yağ, karbonhidrat ve proteinleri sindiren enzimler vardır. Bir kanal ile ince bağırsağa gönderilir.
sindirim-sistemi