Empresyonizm nedir?

Empresyonizm, sözlükte “izlenimcilik” olarak tanımlanmaktadır.

19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan ve sanat dallarını ve özellikle resmi etkileyen akımdır. Doğadaki unsurların kişinin içinde oluşturduğu izlenimleri, duygusal izleri yansıtmayı hedefler. Bu akım içerisinde yer alan sanatçılar, doğayı objektif bir gerçek olarak değil, kendilerinde yarattığı izlenimi resme aktarırlar.

Resimde izlenimcilik, özellikle ışık ve renkten kaynaklanan görsel izlenimleri yansıtmayı hedefler. Resmedilen nesnelere veya olaydan çok günün belirli bir zamanına özgü ışığın sanatçı üzerinde yarattığı izlenimlere önem verilir.

Akımın öncüleri Claude Monet ve Camille Pissarro’dur.
Empresyonizm kelimesinin ingilizcesi

n. impressionism
Köken: Fransızca

Empresyonizm