Emevi Devletinin Kısaca Yıkılış Sebepleri
Değerli okurlarımız sizlere bu yazımızda dört büyük halifeden sonra Hz. Muhammed’in kurmuş olduğu Mekke İslam devletini yöneten Emevilerin Yıkılmalarında önemli rol oynayan etmenleri maddeler halinde sıraladık. Bir sonraki yazımızda görüşmek ümidiyle…

Emevilerin  Yıkılmasının Nedenleri

♦ Önemli görevlere Emevi soyundan olanları getirmeleri.

♦ Arap olmayan Müslümanlara değer vermemeleri.

♦ Hz. Ali’nin oğullarının hilafeti ele geçirme çabaları.

♦ Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan gelenlerin Emevilere karşı olması.

♦ Fetihlerin durması.

♦ Emevi ailesi arasındaki geçimsizlik.

♦ Haricilerin faaliyetleri.

♦ Ebu Müslim Horasani’nin çıkardığı ayaklanma.

♣ Emevi ailesi Abbasiler tarafından yok edilmiştir.