Ekonomiyi Etkileyen Etmenler Nedir?

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler

Coğrafi Etmenler
Düz, geniş ve verimli ovalar
İklim şartları
Üç tarafın denizlerle çevrili olması
Gür otlaklar
Geniş ormanlar
Doğal Kaynaklar
Madenler (demir, taşkömürü, bakır, bor, krom vs.)
Akarsular (Hidroelektrik enerji)
Taş ve kum yatakları
Teknolojik Gelişmeler
İhtiyaç ve İstekler (insanların yiyecek, giyecek ve ulaşım istekleri üretimi etkiler)
Devletin Katkısı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.