Eklem Yaralanmalarının Nedenleri ve Tedavisi Nedir

Zorlanma, darbeye maruz kalma, bir nesnenin altında kalma gibi durumlar sonucunda ortaya çıkar. Eklem bağlarının gerilmesi, hafif zedelenmesidir. İncinme, ani burkulma, çekilme, kıvrılma, basınca maruz kalma gibi durumlardır. Zorlanma ve incinme, eklemlere hareket veren ve ekleme yakın olan tüm kas ve tendonlarda çok sık görülür. Zorlanma ve incinme kas ve tendon kopmalarıyla da sonuçlanabilir.

Hareketle artan ağrı, duyarlılık, şişlik, kasın koptuğu bölgede çukurluk ve hareket kısıtlılığı bu yaralanmaların belirtilerindendir.
DİKKAT
Eklem yaralanmalarında;
eklemi hareket ettirmek, bandajı veya ateli erken çıkarmak sakıncalıdır. Eklemlere ani ve sert yüklenmelerden kaçınılmalıdır.
Zorlanma ve incinme yaralanmalarında;
1- Tam tespit, istirahat, bandaj uygulaması,
2- Erken dönemde soğuk uygulama,
3- Elevasyon,
4- Geç dönemde yerel sıcak uygulama,
5- Kas gevşetici uygulamalar,
6- Kopma tam ise cerrahi müdahale yapılmalıdır.

eklem_yaranmasi_tedavisi eklem_yaranmasi_tedavisii

Burkulma, eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasıdır. En çok diz, ayak ve el bileği eklemlerinde görülür.
Duyarlılık, şişlik, morluk, ağrı, harekette kısıtlılık burkulmanın belirtileridir.
Burkulma sonucu oluşan yaralanmalar üç basamakta değerlendirilir:
Derece (hafif) burkulma : Bağ aşırı gerilmiştir. Boyu bir miktar uzar. Gerilme sonucu bağ içinde
kanama olur. Eklemde hareket mevcuttur. Bağlarda güç kaybı yoktur. Ligamentler zayıf değildir.
Derece (orta) burkulma : Bağın bazı lifleri yırtılmıştır. Ligament içinde kanama vardır. Belirli
derecede fonksiyon kaybı görülür.
Derece (ağır) burkulma : Bağlar tamamen kopmuştur. Fonksiyon kaybı vardır.
Burkulma sonucu oluşan yaralanmalarda tedaviye hemen başlanmalıdır. Burkulan eklemin bulunduğu kol veya bacak hareket ettirilmeden dinlendirilir. Yükseğe kaldırılır. Morarma ve şişliği
önlemek için soğuk uygulama yapılır.

Soğuk uygulama, buz torbasına veya sağlam bir plastik torbaya buz parçaları konulup havluya sarıldıktan sonra burkulan kısma konularak yapılır. Morarma ve şişlik geçinceye kadar soğuk uygulamaya devam edilmelidir.
Sıcak uygulama, derin bir kaba orta sıcaklıkta su koyulup burkulan kısım suyun içinde 15 dakika kadar bekletilerek ya da sıcak suyla ıslatılıp sıkılmış havlu, yaralı bölgeye sarılarak yapılır.
Günde birkaç kere yapılacak bu uygulama yaralı bölge iyileşene kadar tekrarlanmalıdır.

Burkulan eklem, elastik bandajla sabitlenmeli; ani ve sert hareketlerden kaçınılmalı, eklemi zorlayacak bozuk zeminlere dikkat edilmelidir.

burkulma_nedir

burkulma_tedavisi
Çıkık Nedir:Kemiklerin eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması sonucu eklemin normal işlevini yapamamasına çıkık denir. Eklem yüzeylerine uygulanan kuvvetli baskı veya travma sonucu eklem bağları normalde izin vermeyeceği bir hareketi yapmaya zorlanmış olur. Kemik, bağları aralayarak ya da yırtarak yerinden uzaklaşır ve böylece çıkık oluşur. Yoğun ağrı, fonksiyon kaybı, şişlik,kızarıklık, hematom, eklemin ve çevresinin görünümünde bozukluk çıkığın belirtileridir.

cikik_nedir

cikik_tedavisi

Eklem kıkırdağı, bir tabaka hâlinde kemiklerin birbirine bakan yüzeylerinde bulunur. Karşılıklı gelen kıkırdaklar birbirleri üzerinden kayarak ekleme rahat hareket etme imkânı verir. Kıkırdak yapılar kendilerini onaramadığından, zedelenmeleri durumunda sürekli tedaviye ihtiyaç vardır. Ekleme isabet eden darbelere bağlı kıkırdak yüzeyi yaralanmalarında menisküs veya ligament yaralanmaları oluşabilir. Kıkırdak hasarı, eklem yüzeylerinde büyük çatlaklara ve bozulmalara yol açar. Eklem bölgesinde şişlik ve egzersizle ortaya çıkan ağrı, kıkırdak yaralanmalarının belirtileridir. Yaralanma olduğunda, eklemin hareket ettirilmemesi, soğuk uygulama, kompresyon ve elevasyon, yapılacak temel ilk yardım uygulamalarıdır. Bu aşamadan sonra yapılması gereken, tedavi için uzman bir doktora başvurmaktır.

kemik_kikirdagi