Edebiyatta Kısaca Çatı Nedir?

Çatı : Fiillerin özne ve nesne alıp almamaları yönüyle incelenmesine çatı denir.