EDAT GRUBU NEDİR?

EDAT GRUBU

A-Bir isim unsuru ile bir çekim edatından kurulan kelime grubudur. Bu grupta isim unsuru
başta, çekim edatı ( ile, için, kadar, göre, diye, rağmen, karşı, doğru, gibi, dolayı vb. ) sonda bulunur.
İsim unsuru + çekim edatı = edat grubu
Fakat Sör Süperiyor gibi benim de dilim tutulmuştu. (s.73)
Artık kocaman bir kız olduğumu, bir hafilik yaparsam beni ayıplayacaklarını söyledikleri için hareketlerime son derece dikkat ediyordum (s.59)
Pazara kadar sabredemeyerek izin aldım. (s.91)
Büyükannem sabaha karşı uyanıp da beni yatağımda görmeyince çıldıracak gibi olmuştu. (s.15)
Verilecek cevap olmadığı için önüme bakmakta devam ediyordum. (s.83)
Nişanlandığımızdan beri, senden işittiğim en tatlı söz. (s.93)
O gün, bütün düşüncelerime rağmen, ancak şu kadarcık bir şey yazabildiğimi hatırlıyorum. (s.7)
Eskiden olduğu gibi, misafir çocuklarını peşime takıyor, köşkün altını üstüne getiriyordum. (s.97)
Deniz kadar uçsuz bucaksız bir göl… (s.8)
Ben, bir bahane ile kendimi kurtarmağa uğraşırken, Sör Aleksi, daha açıldı. (s.88)

B-Bu grupta birleşme, isim unsurunun ve edatın türüne göre ekli veya eksiz olur.
Beş, altı aydan beri kocasıyla beraber İzmir’de. (s.57)
Fakat o da besbelli benim gibi lakırdı bulmakta güçlük çektiği için kim olduğumu sordu. (s.61)
Yine belki ağzıma vurursun diye kelimeyi söylemeğe cesaret edemiyorum. (s.86)
Konuşa konuşa bayırın kenarına doğru yürümeğe başladım. (s.73)
Erenköy İstasyonuna kadar beraber gitmek şartıyla, Sör Süperiyor, istediğim izni verdi. (s.91)
Küçük bir fino köpeğini havuzda yıkamak için dışarı çıkıyordum. (s.56)
Gece yağmur yağdığı için havada tatlı bir sonbahar serinliği vardı. (s.72)
Ben, bir bahane ile kendimi kurtarmağa uğraşırken, Sör Aleksi, daha açıldı. (s.88)
Kendisini zorla ayırırlar diye korkuyormuş. (s.12)
İşittiğime göre zengin olmayan kıza pek iltifat eden olmazmış. (s.42)

C-Edat grubunda, isim unsuru kelime grubu olabilir.
Biçarenin işe yarayacak yemişi olmamasına rağmen babayani halini severdim. (isim fiil grubu) (s.35)
Çünkü gevezeydim, sakallı dayının dediği gibi ağzımda bakla ıslanmazdı. (belirtili isim tamlaması) (s.29)
Başka çocuklar gibi karanlık ve yalnızlıktan korkmazdım. (sıfat tamlaması) (s.15)
Hüseyin’le beraber sokaklarda, deniz kenarlarında, cami avlusu gibi kubbeli yerlerde dolaştığımı biliyorum. (belirtisiz isim tamlaması) (s.13)
Eskiden olduğu gibi, misafir çocuklarını peşime takıyor, köşkün altını ütüne getiriyordum. (sıfat fiil grubu) (s.97)
Son provanızı yapmak için yarım saattir sizi arıyorum. (isim fiil grubu) (s.99)
Mesut dil için bir şey soramazdım, fakat kulağımda da yasak yoktu ya… (sıfat fiil grubu) (s.7)
Humma nöbeti geçirenler gibi yüzümün ateş içinde yandığını hissediyordum. (sıfat fiil grubu) (s.55)
Yaşım on iki kadar olmalıydı. (sayı grubu) (s.5)
-Mümkün amma Kâmran Bey için zararlı olur sanırım dedim. (unvan grubu) (s.27)

D-Edat grubunun cümle içindeki görevi ve kullanılışı.
Mesut dil, o geceden sonra köşkte görünmez oldu. (zarf) (s.40)
Babam aksi gibi öyle bir alıştı ki başka bir yere kaldıracaklar gibi ödü kopuyor. (zarf)(s.72)
Konuşa konuşa bayırın kenarına doğru yürümeğe başlardık. (yer tamlayıcısı) (s.73)
? Erenköy İstasyonuna kadar beraber gitmek şartıyla, Sör Süperiyor, istediğim izni verdi. ( ) (s.91)
Karşı karşıya geldiğimiz zaman benimle nişanlı gibi konuşmayacaktı. (zarf) (s.81)
? Yeni bir yalan uydurmağa vakit olmadığı için :… (s.92)
Hava, açık olduğu için öğleden sonra gezmeğe çıkacaktık. (zarf) (s.91)
Hüseyin’le beraber sokaklarda, deniz kenarlarında, cami avlusu gibi kubbeli yerlerde dolaştığımı biliyorum.(sıfat) (s.13)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.