e-öğrenmenin Yararları

e-öğrenmenin Faydaları

♦ Öğrenme zamanına e-öğrencinin karar vermesini sağlar

♦ İnternet erişiminin olduğu her yerden eğitimlere ulaşabilmeyi sağlar

♦ E-öğrencinin, kendi öğrenme hızınızda, istediği zaman, istediği kadar öğrenmesini sağlar

♦ Eğitimlere ve bilgiye tekrar tekrar ulaşılmasını sağlar

♦ Eğitmenlere ve konu uzmanlarına e-mail ve forum gibi ortamlarda sürekli olarak erişimi sağlar

♦ Birey öğrenme kapasitesine göre konuyu istediği derinlikte öğrenebilir.

♦ Eğitim masraflarında önemli yer tutan yol masraflarını ve diğer harcamaları önemli ölçüde azaltır.

♦ Bireyin kendi hızında, iş süreçlerini ve üretimi aksatmadan kısa zamanda eğitim almasını sağlar.

♦ Bireyin belli bir zaman diliminde ihtiyaç duyduğu bilgiye anında erişmesine ve istenilen yer ve zamanda eğitimin alınmasına olanak verir.

♦ Edinilen bilgilerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesine yardımcı olur.

♦ Teori, araştırma ve vaka analizleri ile pratik hayat arasında ilişki kurulmasını sağlar ve edinilen bilgilerin hızlı bir şekilde uygulanmasına olanak verir.

♦ İnteraktif bir ortam sayesinde eğitime katılanlar arasındaki etkileşimi artırarak bilgilerin paylaşılmasını sağlar.

♦ Eğitim materyalinin uygunluğu ve doğruluğunun sürekli olarak gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması mümkündür.

♦ Web üzerindeki zengin işitsel ve görsel tasarımlar yoluyla eğitimi çekici hale getirir ve öğrenmeyi artırır.

♦ Bilgi ve birikimlerin hızlı bir şekilde elde edilmesi ile çalışanların hızlı değişen iş dünyasına uyumunu artırır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir