E-İmza (Elektronik İmza) Nedir? Nereden Nasıl Alınır?

E-İmza (Elektronik İmza) Nedir? Nereden Nasıl Alınır?,E-İmza (Elektronik İmza) Nedir,E-İmza (Elektronik İmza),E-İmza (Elektronik İmza) nedir

E-İmza (Elektronik İmza) Nedir? Nasıl Alınır?

E-imza (Elektronik İmza): Elektronik imza 5070 sayılı 15.01.2004 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile tanımlanmıştır. Elektronik imza, aynen günlük hayatımızda kullandığımız ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. E-imzanın hukuki geçerliliğinin olması için Telekomünikasyon Kurumu’na bildiriminin yapılmış ve BTK tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılardan (ESHS) alınmış olması gerekmektedir. E-imza, elektronik imza kullanımı gerektiren kamu projelerinde ve bireysel işlemlerde kullanabilir.

Elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlamaktadır. Elektronik imzalar, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler, kriptografık gizli anahtarlar gibi verileri imza oluşturma verisini kullanan yazılım veya donanım araçlarının kullanılması ile oluşturulur. Kanunda belirtildiği üzere güvenli elektronik imza ile elle atılan imza eşdeğerdedir. Elektronik imza kullanabilmek için elektronik sertifikaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sertifika, elektronik imzanın doğrulanması için gerekli olan veriyi ve imza sahibinin kimlik bilgilerini içeren elektronik kaydı ifade etmektedir. Elektronik sertifikalar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından belirli bir ücret karşılığında alınabilmektedir.

Güvenli elektronik imza oluşturma araçları 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’ nda ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmamasını, üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiçbir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini, üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesini, kullanılamamasınıı ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı korunmasını, imzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesini ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesini sağlayan imza oluşturma araçlarıdır.

Elektronik imza kullanıcılarına aşağıda belirtilen üç temel özelliği sağlamaktadır:

Veri Bütünlüğü: Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek,

Kimlik Doğrulama ve Onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak,

İnkar Edilemezlik: Bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar etmelerini önlemek.

Kamu kurumlan da gerek elektronik ortamda gerçekleştirdikleri yazışmalarda gerekse vatandaş ve işletmelere sunmuş oldukları hizmetlerde elektronik imzayı kullanmaya başlamıştır. TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifıkasyon Merkezi tarafından kamu personeli için 13 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla 144.707 adet nitelikli elektronik sertifika üretilmiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir