E-DEVLET VE TÜRKİYE’DE UYGULAMALAR

*E-Avrupa girişimi 2000 yılında başlatılmıştır. Lizbon… Temel amaç Bilgisayar okur yazarlığını arttırmaktır. Bu girişimin amaçlarını ortaya koymak için 2001 yılında bir bildirge yayımlanmıştır. Bu bildirgede: sosyal içerme(kapsamı geniş tutmak) güven ve güvenliği geliştirmek en iyi örnekleri oluşturmak katılım mekanizmalarını harekete geçirmek.. Haziran 2002 te ise Sevilla da yapılan Avrupa konseyi toplantısında e-Avrupa 2005 eylem planı yapılmıştır. Bu eylem planında ise: Dinamik iş ortamı yaratmak, herkese internete erişim olanağı sağlamak, Genişbant teknolojik alt yapısına yatırım yapmak, E-devlet eğitim sağlık gibi modern hizmetleri çevrim içi sunmak.

*Ülkemizde bilgi toplumuna dönüşüm çalışmaları 1990’ların başında başlamıştır. İlk çalışmalar ise Türkiye bilişim ve ekonomik modernizasyon projeleridir.

*Türkiye’de bilgi toplumu strateji belgesi 2006 da hazırlanıp yürürlüğe girdi. www.turkiye.gov.tr 2008 de kuruldu. 2003 e-dönüşüm Türkiye projesi.

*2012 de ülkemizde yeni bilgi toplumu strateji belgesi hazırlık süreci çalışmaları başladı. Hedef 2020

*Bilişim kelimesi prof.dr. Aydın köksal tarafından yunus emre nin şiirinden türetilmiştir.

*E-devlet geçiş düzeylerinden 4.düzey katılımdır..

*Ülkemizde sayısal uçurumun tesbitine yönelik ilk araştırma 1997 de yapılmıştır.

*Kişisel verilerin mahremiyeti 2010 da anayasal güvence altına alınmıştır.

*Ülkemizde bilgi teknolojileri alanını düzenleme ve denetleme sorumluluğu kalkınma bakanlığı- bilgi toplama dairesidir.

*TÜRKSAT IN işlevi e-devlet ana kapısını kurma ve işletme

*Resmi yazışmaların mevzuata uygun elektronik ortamda teknik ve güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan sistem TAKBİS tir.

*KEP e postalarla ilgili bir hizmettir. MERNİS nüfus bilgi sistemidir. Tüzel kişiliklere hizmet verir.

*Türkiye’de gerçekleştirilen önemli kamu bilişim projeleri: UYAP MERNİS POLNET EPDK

*Sosyal medya ortamları e-devletin siyasi boyutunu şekillendirmektedir.

*Bireylerin fikirlerini görüş ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmak iletişim halinde olmak için kullanılan platformlar tartışma grubudur.

*II. Dünya savaşı sırasında nazi Almanya sında kullanılan manyetik şifreleme sistemi Enigma dır.

*Yönetişim E-devlet dönüşümünde kritik başarı faktörlerindendir.

*Ülkemizde mülkiyet bilgileri konusunda hayata geçirilen e-devlet uygulaması TAKBİS tir.