e-Devlet Nedir? e-Devlet Şifresini Nereden Nasıl Alabilirim?

e-devlet
Turkiye.gov.tr sitesinden bir görünüş

E-devlet şifresi nereden alınır, e-devlet şifresi nasıl alınır

E-devlet Nedir?

E-devlet, devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. E-devlet sayesinde devlet hizmetlerinin vatandaşlara en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bir başka deyişle e-Devlet ile her kurum ve her birey bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla devlet kurumlarma ve sundukları hizmetlere kolayca erişebilecektir. E- devlet kapısında yani Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi web sitesi (www.turkiye.gov.tr) dir.

Türkiye’deki e-devlete geçiş projeleri her geçen gün artarak devam etmektedir. İnternetin yaygınlaşması ve etkin kullanımı ile vatandaşların e-devlet uygulamalarını daha çok kullanacakları düşünülmektedir. 2010 yılı sonunda 1.95 milyon kullanıcısı olan e-devlet kapısı 2011 yılı mayıs ayında 7.14 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. Devletin sürekli olarak yaptığı yatırımlar kamu kurumlannm elektronik ortama geçişini arttırmakta ve kolaylaştırmaktadır. 2011 nisan ayı itibariyle toplam kamu kurumu web sitesi sayısı 23.835 olmuştur, buna paralel olarak e-devlet kapısında (portalında) sunulan hizmet sayısı da hızla artmaktadır (DPT, 2011).

E-Devlet Şifresi Nereden Nasıl Alınır?

E-devlet Güvenlik Araçları: E-devlet sistemini kullanabilmek için şifre, e-imza, mobil imza gibi güvenlik araçlarından birini seçerek kullanmak zorundadırlar. Bu araçlar sayesinde e- devlet’e erişim güvenliği sağlanmaktadır.

E-devlet şifresi: Vatandaşlar E-devlet şifresini üzerinde T.C kimlik numarası bulunan kimlikleri yardımıyla, şahsen başvuru yaparak PTT ofislerinden alabilmektedirler.

E-devlet kapsamında genel olarak şu hizmetler sunulmaktadır:

♦ Bilgilendirme hizmetleri

♦ Entegre elektronik hizmetler

♦ Ödeme işlemleri

♦ Kurum ve kuruluşlara kısa yollar

♦ Güncel bilgiler ve duyurular

♦ Kurumlardan vatandaşlara mesajlar

♦ Kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı

E-devlet kapısı üzerinden devletin çeşitli kurumlarına ait bilgilere ulaşmak veya hizmetleri almak mümkün olmaktadır. Kurumların elektronik ortama geçişi ile daha şeffaf ve hesap verilebilir bir ortam yaratılmaktadır. Devletin bilgi ve iletişim teknolojilerine yaptığı yatırımlar ile kurumların elektronik ortama geçişi sağlanmaktadır. 2011 yılında yapılan bilgi ve iletişim teknoloji yatırımlarının kamu sektörlerine göre dağılımı incelendiğinde en büyük payı eğitim almaktadır, ulaştırma ve haberleşme, sağlık, tarım, enerji gibi sektörler de en çok yatırım ödeneği tahsis edilen diğer sektörlerdir. Bu sayede kurumlar e-devlet kapısı üzerinden daha çok hizmet verebilmektedir. Bunların yanında kamu kurumlan arasındaki bilgi ve belge paylaşımı da e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

E-devlet kapsamında; E-Türkiye.gov.tr adresinden şu kamu kuruluşlarının hizmetleri sunulmaktadır:

♦ Adalet Bakanlığı Başbakanlık

♦ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı

♦ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

♦ Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

♦ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

♦ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

♦ Dışişleri Bakanlığı

♦ Emniyet Genel Müdürlüğü

♦ Gelir İdaresi Başkanlığı

♦ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

♦ İçişleri Bakanlığı

♦ İŞKUR

♦ Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

♦ Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

♦ Maliye Bakanlığı

♦ Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş

♦ Millî Savunma Bakanlığı

♦ Milli Eğitim Bakanlığı

♦ Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

♦ PTT

♦ Sağlık Bakanlığı

♦ Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

♦ Sosyal Güvenlik Kurumu

♦ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

♦ TBMM Başkanlığı

♦ T.C. Merkez Bankası

♦ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

♦ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Md.

Devlet de vatandaşa (tüzel kişilik olarak da işletmeye) elektronik ortamda bazı hizmetler sunmaktadır. “E-Devlet” olarak adlandırılan hizmetlere SSK hizmet dökümü alma, pasaport başvurusu yapma, nüfus işlemlerini yürütme, iş başvurusunda bulunma örnek olarak verilebilir. Türkiye’de “Devletin Kısayolu” olarak tanıtılan e-devlet hizmetlerine ilişkin ayrıntılı bilgi https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınabilir.

E-Devlet sayesinde vatandaşlar gerekli duydukları devletin hizmetlerine istedikleri yer ve zamanda internet bağlantısını kullanarak kolayca ulaşabilmektedir. Bu şekilde gelişmiş ülkeler için vazgeçilmez olan internetin kullanımı devlet alanına da taşınmış olmaktadır. E-devletin en büyük amaçlanndan biri vatandaşlan çok zaman alan bürokratik prosedürlerden kurtarmak bunun yanında devlette bu işlerde çalışan personel sayısını ve malzeme kullanımını azaltarak tasarruf sağlamaktır.

Ayrıca E-devlet ile devlet şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşacaktır. Kısaca söylemek gerekirse E-devlet ile vatandaşların fazla zaman harcamadan güvenli ve kolay bir şekilde devletin sağladığı hizmetleri alması amaçlanmaktadır. Vatandaşların elektronik hizmetler için kamu kurumlan tarafından herhangi bir vergi, resim ve harç ödenmesi öngörülmemişse, e-Devlet (Kapısı) üzerinden alınacak e-hizmetler için ekstra bir ücret ödemeleri gerekmemektedir. E-devleti kullanmak için https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giderek T.C kimlik no ve E – devlet şifresi, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama araçlarını kullanarak giriş yapmak yeterli olmaktadır. Bu noktada E-devlet kapsamında bulunan bazı kavramların açıklanması doğru olacaktır.

E-Devlet Kapısı: E-Devlet Kapısı, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayarak, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştıran bir internet sitesidir. Kapı’nın amacı kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kuramlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır.

E-Devlet Kapısı, ‘Vatandaş’, ‘İş’ ve ‘Devlet’ adıyla üç ana sayfadan oluşmaktadır. Kamu kuramlarının sunduğu hizmetlere dair bilgiler, genel kategoriler (eğitim, sağlık, askerlik, seyahat ve turizm vb.) altında toplanmıştır. “Vatandaş” sayfasında, doğumdan ölüme kadar ihtiyaç duyulan kamu hizmetlerine ait bilgiler bulunmaktadır. Vatandaşlar bu sayfadan ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve hizmetlere ulaşabilmektedir. “İş” sayfasında, bir işletmenin kuruluşundan feshine kadar geçen süreçteki iş ve işlemlerine dair bilgi ve hizmetler yer almaktadır. “Devlet” sayfasında ise mevzuat, araştırma ve istatistikler gibi bilgiler ile kamuyu ilgilendiren konular yer almaktadır.

E-devlet kapısı sayesinde vatandaşlar tek bir sayfa üzerinden devletin tüm kuramlarını görebilmekte ve bunlar üzerinden işlem yapabilmektedir. Bunların dışında bilgilendirme amaçlı sayfalar bulunmakta, entegre elektronik hizmetler verilmekte ve sayfa üzerinden güncel duyurular yapılmaktadır. Ayrıca e-devlet kapısı üzerinden alınacak hizmetler için oluşacak vergi, harç v.b. ödemeler, ödeme birimi sayesinde e-devlet kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir