Dünya’nın Yıllık Hareketinin Sonuç­ları Nedir?

Dünya’nın Yıllık Hareketinin Sonuç­ları Nedir?
Dünya, ekseni etrafındaki hareketini sürdürürken aynı anda Güneş’in etrafında da hareket eder. Yak­laşık olarak 365 gün 6 saat süren bu harekete yıllık hareket denir. Dünya’nın Güneş etrafındaki hare­keti sırasında izlediği yola yörünge adı verilir. Yö­rüngenin oluşturduğu düzleme ise yörünge düzle­mi (ekliptik) denir. Dünya’nın ekseni ile yörünge düzlemi arasında 66° 33′ lık bir açı vardır. Bu neden­le Ekvator ile ekliptik arasında 23° 27′ lık bir açı var­dır.
Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesi elips şekli­ne benzer. Bu nedenle Dünya, yıllık hareketi sıra­sında Güneş’e bazen yaklaşır, bazen de Güneş’ten uzaklaşır. Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu za­man 3 Ocak tarihidir. Bu duruma günberi (perihel) denir. Dünya’nın Güneş’e en uzak olduğu zaman 4 Temmuz tarihidir. Bu duruma günöte (aphel) denir. Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş hızı Güneş’e yaklaştığı dönemde artarken, Güneş’ten uzaklaştı­ğı dönemde azalır.
Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketine bağlı ola­rak yeryüzünde görülen başlıca durumlar şunlardır:
Güneş ışınlarının bir merkeze düşme açısı yıl içinde değişir. Böylece farklı sıcaklık dönemleri yani mevsimler oluşur.
Cisimlerin gölge boyları yıl içinde uzayıp kısalır.
Yıllık sıcaklık farkları oluşur. Bunun sonucunda mevsimlik rüzgârlar (musonlar) oluşur.
Gece ve gündüz süreleri uzayıp kısalır. Buna bağlı olarak, Güneş’in doğduğu ve battığı saat­ler değişir.

Dünya’nın yıllık hareketi sırasında, Dünya’nın ek­seni ile yörünge düzlemi arasındaki 66° 33′ lık açı hiçbir zaman değişmez. Bu nedenle yıllık hareke­te bağlı olarak meydana gelen sonuçların oluş­masında, Dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olması temel etkendir.

dunyanin_yillik_hareketleri_nedir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev