Dünya’nın Şeklinin Sonuçları Nedir?
Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açıları küçülür. Bu durumun bir sonucu olarak,yeryüzünde sıcaklık ortalamaları da Ekvator’dan kutuplara doğru azalır.

Dünya’nın bir yarısı aydınlıkken, aynı anda di­ğer yarısı karanlıktır. Bu aydınlık ve karanlık alanları ayıran sınır bir çember şeklinde olup aydınlanma çemberi olarak adlandırılır.
Paralellerin çevre uzunlukları, Ekvator’dan ku­tuplara doğru azalır.
Meridyenler arasındaki uzaklıklar, Ekvator’dan kutuplara doğru azalır.
Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş hızı Ekva­tor’dan kutuplara doğru azalır.
Deniz seviyesinde, Ekvator’dan kutuplara doğ­ru gidildikçe yer çekimi artar.
Dünya yüzeyi haritalara aktarılırken, bozulmalar oluşur. Haritalarda görülen gerçeğin kendisi de­ğil, benzeridir.
Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe Kutup Yıldızı’nın görünüm açısı azalır.

aydinlanma_cemberi_nedir