Dublet ve Oktet Kuralı Kısaca Nedir?

Değerli ziyaretçilerimiz aşağıda sizler için hazırlamış olduğumuz yazıda Oktet kuralı nedir?, Dublet kuralı nedir? gibi sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. 

Oktet ve Dublet Kuralı Nedir?

Yeryüzündeki maddeler incelendiğinde bazı maddelerin katı, bazıların sıvı, bazıların ise gaz olduğu görülür. Buzu buhar hâline getirmek bir bakır parçasından çok daha kolaydır. Ya da avucunuza döktüğünüz kolonyanın sudan daha hızlı ve ko­lay buharlaştığını görürsünüz. Bu olayların sebebi maddeleri oluşturan tanecikleri (atom veya molekül) birbirine bağlayan çekim kuvvetleridir. Maddenin tanecikleri birbirine kuvvetli bağlı ise zor, zayıf bağlı ise kolay buharlaşır.

Maddenin farklı hallerinde atom veya molekülleri arasındaki bağların sağlam­lığı; katilarda en fazla, sıvılarda katilardan daha zayıf, gazlarda ise yok sayılacak kadar azdır. Su moleküllerini bir arada tutan kuvvetler, moleküllerini oluşturan atomları bir arada tutan kuvvetlerden çok daha küçüktür.

Atomların arasındaki bağlar, elektron alış verişi veya elektron ortaklaşmasıyla oluştuğunu daha önce öğrenmiştiniz. Atomlar kararlı yapıya ulaşabilmek için elekt­ron katman dizilimlerini asal gazların elektron katman dizilimine benzetir. Bu se­beple bağ oluştururken ya elektron alır veya verir ya da elektron ortaklaşmasına giderler.

Element atomlarının bileşik meydana getirirken, son elektron katmanındaki elektron sayılarını, soy gazların elektron katmanına benzer kılmak için sekize getirmesine oktet kuralı denir. Helyum hariç, bütün soy gazların son yörüngesinde sekiz elektron vardır. Helyumun ise sadece iki elektronu vardır. Atomların elektron dizilimini helyuma benzetmesine dublet kuralı denir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir