Doğumlar Dışında Nüfus Artışını Etkileyen Diğer Faktörler

Doğumlardan Hariç Ülke Nüfusunu Etkileyen Faktörler, Doğumlardan Ayrı Nüfus Artışını Neler Etkiler?

Doğumlar dışında nüfus artışını etkileyen diğer fak­törler şunlardır:

♦ Sağlık hizmetlerinin gelişmesi sonucu çocuk ölüm­lerinin azalması ve insan ömrünün uzaması

♦ Beslenme imkanlarının artması

♦ Savaşlar

♦ Doğal afetler

♦ Göçler

 

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir