DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ KÖPRÜ

İPEK: İpek böceğinin ürettiği, yumuşak, çok sağlam, dayanıklı, parlak bir liftir.
Türkiye’de ipek böcekçiliğinin ve ipek ticaretinin merkezi Bursa’dır (Bursa’da bulunan Koza Han, 1492 yılında Osmanlı padişahı II. Bayezid tarafından yaptırılmıştır).
İpek dokumacılığı bundan 4600 yıl önce Çin’de başlamıştır.

İPEK YOLU
• Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığı ile Avrupa’ya kadar uzanan dünyaca ünlü ticaret yoludur.
• Orta Asya’da ticaret kervanları, Çin’in Xian (Şian) kentinden hareket ederek Özbekistan’ın Kaşgar kentine gelirler. Burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan Ovaları’ndan Hazar Denizi’ne, diğeri ile de Karakum Dağları’nı aşarak İran üzerinden Anadolu’ya ulaşırlardı. Anadolu’dan deniz yoluyla veya Trakya üzerinden kara yoluyla Avrupa’ya giderlerdi.
• İpek Yolu, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır.

NOT: İpek Yolu’nda kervanlarla (develerden oluşan) yolculuk yapılırdı. Kervansaraylar, bir deve yürüyüşü hesaplanarak yaklaşık 40 km mesafede yapılırdı. İpek Yolu’nda kervanları yolculuk sırasında en çok zorlayan faktör iklimdi.
NOT: İpek Yolu’nda; ipek, baharat, cam, kürk, deri, değerli taşlar, tahıl, yağ, bal, fildişi, porselen, kâğıt gibi ürünler taşırlardı.
NOT: İpek Yolu ticareti sayesinde Çinliler, Türklerden ata binmeyi, süvari birlikleri kurmayı, ceket ve pantolonu öğrendiler. Türkler de (Uygurlar) kâğıt, matbaa gibi teknik buluşları Çinlilerden öğrendiler, Çin’de görülen Manihaizm, Budizm dinlerinin etkisinde kaldılar.