Doğru Bilgi Edinme Hakkı Nedir?

Bilgilenme bireyin en temel haklarından biridir Anayasamızın 22 maddesinde yer alan; “Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir” hükmü ile haberleşme özgürlüğü güvence altına almıştır Haberleşme özgürlüğünün kullanılmasında kitle iletişim araçlarının önemli bir yeri vardır Bilgilenmiş olmak doğru ve çarpıtılmamış bilgileri öğrenmekle gerçekleşir Kitle iletişim araçları doğru haber dolaşımını sağlayarak bireylerin bu bilgilenme sürecinde önemli bir rol oynar Bu nedenle basın ve yayın organlarının herhangi bir kısıtlama ve baskı olmadan, özgürce çalışmaları gereklidir Anayasamızın 28 maddesi; “Basın hürdür, sansür edilemez” diyerek basın ve yayın organlarının özgür bir şekilde çalışmasını güvence altına almıştır

Teknolojik ilerlemeler sayesinde kitle iletişim araçları oldukça gelişmiş ve çeşitlenmiştir Bu iletişim araçlarında yer alan haberler kaçınılmaz olarak tüm toplumu etkilemektedir Ancak zaman zaman bazı iletişim araçlarında, çeşitli nedenlerden dolayı gerçek dışı ya da abartılı haberlere rastlanmakta, bazı bilgilerin de gizlendiği gözlenmektedir Doğru bilgi alma, haberleşme özgürlüğü kadar önemlidir Kitle iletişim araçlarında yer alan gerçek dışı, önyargılı ve abartılı haberler, halkın gerçekleri öğrenme hakkını engellediği için insan hakları ihlalidir Bu tür haberler basın meslek ahlakına aykırı olduğu gibi Anayasamıza da aykırıdır Kitle iletişim araçlarının haber alma özgürlüğü olduğu gibi doğru haberi verme yükümlülükleri de vardır