Doğal Kaynaklar ve Kalkınma,
Doğal Kaynakların sınıflandırılması,
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi,

Doğada kendiliğinden oluşmuş,insan aklı ve tekniğinin ürünü olmayan,meydana gelme aşamalarında insanın herhangi bir rolünün olmadığı bütün zenginlik kaynakları doğal kaynak olarak adlandırılır.

Dünya üzerinde yapılan pek çok beşeri faaliyetin temelinde doğal kaynaklar vardır Örneğin tarım aslında beşeri bir faaliyettir Ancak faaliyetin esas kaynağı doğal bir kaynak olan tarım topraklarıdır

Doğal Kaynakların Sınıflandırılması

Doğal kaynakların sınıflandırılması tükenebilen ve tükenmeyen doğal kaynaklar şeklinde olmaktadır Tükenebilen doğal kaynakların başlıcaları petrol,doğal gaz,kömür ve madenler vs dir

Tükenmeyen doğal kaynaklar kendi aralarında daimi kaynaklar ve belli şartlar dahilinde kendini yenileyebilen kaynaklar şeklinde ikiye ayrılır Daimi kaynaklar ;rüzgar,dalga,su ve güneştir Belli şartlar dahilinde kendini yenileyebilen kaynaklar ise ;orman,jeotermal enerji,toprak ve havadır

Doğal Kaynak ve Ekonomi İlişkisi

Büyük sermaye ve doğal kaynaklara sahip ülkeler doğal kaynaklardan etkin biçimde faydalanma yollarını aramaktadır Örneğin Rusya Federasyonu zengin petrol,doğal gaz ve demir yataklarını verimli biçimde kullanmaktadır

Zengin doğal kaynaklara sahip bazı ülkeler teknik bilgi ve sermaye bakımından yetersiz oldukları için yeterince gelişememişlerdir Örneğin Afrika’nın en çok petrol üreten ülkelerinden olan Nijerya’da halkın geliri ve yaşam standartları oldukça düşüktür

Doğal kaynaklar yönünden fakir,ancak sermaye,iş gücü ve teknoloji açısından zengin ülkeler dışarıdan hammadde alıp bu açıklarını kapatmaktadır Örneğin Japonya doğal kaynaklar yönüyle fakir olmasına rağmen bu açığını bu şekilde kapatmaktadır

Geri kalmış ve doğal kaynak yönünden fakir olan ülkeler ise zaten yetersiz olan kaynaklarından teknik ve sermaye eksikliği yüzünden yeterince yararlanamamaktadır Bu ülkelere Moğolistan örnek verilebilir

Dünya nüfusunun artışı ve sanayideki teknik gelişmeler doğal kaynaklara olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır Nüfus artışı Pazar alanları oluştururken teknik icatlar ve üretim hızının artması farklı doğal kaynaklara yönelme ihtiyacını artırmıştır Sınırsız olan insan ihtiyaçları sınırlı düzeydeki doğal kaynakların işletilmesi ile karşılanmaya çalışılmaktadır