Doğal Çevre Bozan Etmenler

Çevreyi bozan etkenleri maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz :
1.Yangın, sel, deprem gibi tabiî âfetler,
2.Aşırı nüfus artışı,
3.Aşırı tüketim baskısı,
4.Çarpık kentleşme,
5.Kontrolsüz endüstrileşme,
6.Çevre eğitiminin yetersizliği.

Doğal Çevre Bozan Etmenler