Doğada Oksijen ve Karbondioksit Döngüsü Kısaca Nasıl Gerçekleşir

Doğada Oksijen ve Karbondioksit Döngüsü Kısaca Nasıl Gerçekleşir,Doğada Oksijen ve Karbondioksit Döngüsü Kısaca Nasıl Gerçekleşir Hakkında

Doğada Oksijen ve Karbondioksit Döngüsü Kısaca Nasıl Gerçekleşir

Canlılar havadaki karbondioksitin sürekli olarak artmasına sebep olurlar. Her yıl insanların, hayvanların ve toprakta bulunan mikroorganizmaların yaptıkları solunum sonucunda yaklaşık 92 milyar ton ve bitkilerin solunumları sırasında da yaklaşık 37 milyar ton karbondioksit atmosfere karışır. Ayrıca fabrikalarda ve evlerde kaloriferler ya da soba kullanılarak tüketilen yakıtlar ile taşıtlarda kullanılan yakıtlardan atmosfere verilen karbondioksit miktarı da en az 18 milyar tonu bulmaktadır. Buna göre atmosfere bir yılda yaklaşık 147 milyar ton karbondioksit verilmiş olur ve her geçen yıl bu miktar artmaktadır.

Bu artış devam ettiği sürece ekolojik dengelerde bozulma meydana gelebilir. Havadaki CO2 dengesini sağlayan bitkilerdir. Milimetrenin binde biri büyüklükte yani ancak elektron mikroskobuyla görülebilecek kadar küçük olan kloplastlar sayesinde gerçekleştirilen fotosentezin sonuçları, yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için çok önemlidir. Çünkü bitkilerin gerçekleştirdiği fotosentezle oksijen sürekli olarak yeniden üretilir. Bir yıl içinde bitkiler tarafından besin üretmek amacıyla atmosferden alınan korbondioksit miktarı 129 milyar tonu bulur ki bu son derece önemli bir rakamdır.

Atmosfere verilen karbondioksit miktarının da yaklaşık 147 milyar ton olduğunu söylemiştik. Karalardaki karbondioksit – oksijen dolaşımında görülen 18 milyar tonluk bu açık, okyanuslarda görülen farklı değerlerdeki karbondioksit – oksijen dolaşımıyla bir ölçüde azaltılabilmektedir.

Atmosferde bulunan CO2 derişimi fosil kaynaklı yakıtların yanması sonucunda her yıl 2,3 ppm kadar artmaktadır. Bunun 1/3’ü okyanus veya derin su kaynaklarınca ve bitkiler tarafından alınarak atmosferden uzaklaştırılmaktadır. Geri kalan 1,5 ppm ise atmosferdeki CO2 konsantrasyonuna ilave olmaktadır.

Bitkiler atmoferdeki karbondioksidi ve güneş enerjisini kullanarak besin üretir, oksijen açığa çıkarırlar. Böylece doğada O2 ve CO2 dengesini sağlarlar. Atmosferdeki oksijen miktarının korunması için de başka bir doğal kaynak yoktur. Bu yüzden hemen hemen tüm canlı sistemlerin yaşamlarını sürdürebilmesi için bitkilerin varlığı şarttır.

Fotosentez olayından başka bir diğer ürünü de canlıların besin kaynağı ”karbonhidratlar” dır. Fotosentez sonucunda üretilen karbonhidratlar hem bitkilerin kendileri, hem de diğer canlılar için çok önemlidir. Gerek hayvanlar gerekse insanlar, bitkilerin üretmiş olduğu bu besinleri tüketerek hayatlarını sürdürebilecek enerjiyi elde ederler. Hayvansal besinler de ancak bitkilerden elde edilen ürünler sayesinde var olabilmektedir.

oksijen ve karbondioksit döngüsü
oksijen ve karbondioksit döngüsü

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir